Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πώς συνδέεται ένας ομαλός εκκινητής τύπου ATS01 σε κινητήρα 2 ταχυτήτων;

Εφ'όσον θέλουμε να έχουμε και τις δύο ταχύτητες, ο ομαλός εκκινητής συνδέεται στο πρώτο τύλιγμα.Ετσι γίνεται η ομαλή εκκίνηση και μετά το χρόνο εκκίνησης γίνεται αυτόματα bypass και μετά τροφοδοτούμε το δεύτερο τύλιγμα.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;