Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

ATS01 Εγκατάσταση τριφασικού ομαλού εκκινητή

Ο ομαλός εκκινητής ATS01 τροφοδοτείται  από το δίκτυο μας από της κλέμες 1/L1, 3/L2, 5/L3.

Στις κλέμες 2/Τ1, 4/T2, 6/T3 στο κάτω μέρος του υλικού συνδέουμε τον κινητήρα μας (βλέπε φώτο 1).

H εντολή εκκίνησης και στάσης του κινητήρα δίνεται τροφοδοτώντας με τάση +24V την κλέμα LI2.

Τη ζητούμενη τάση μπορούμε να την πάρουμε από εξωτερική πηγή ή από την κλέμα LI+ (βλέπε φώτο 2).

Αφού ολοκληρώσουμε την συνδεσμολογία ρυθμίζουμε τα τριμεράκια ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής σας.

Το πρώτο τριμεράκι ρυθμίζει τον χρόνο εκκίνησης.

Το δεύτερο την αρχική τάση που θα δοθεί στον κινητήρα.

Το τρίτο τον χρόνο πέδησης του κινητήρα.

Σε περίπτωση που κατά την εκκίνηση o εκκινητής ζορίζεται να εκκινήσει τον κινητήρα μπορούμε να γεφυρώσουμε το LI+ με το BOOST. (βλέπε φώτο 2)

 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;