Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Εγχειρίδιο χρήσης πρίζας δικτύου RJ45 της σειράς Sedna

Οι πρίζες δικτύου RJ45 της σειράς Sedna δεν διαθέτουν εγχειρίδιο χρήσης καθώς η συνδεσμολογία τους βασίζεται στον χρωματικό κώδικα (EIA/TIA 568A ή EIA/TIA 568Β).

Το συνημμένο αρχείο περιλαμβάνει πληρφορίες σχετικά με την καλωδίωση πριζών RJ45. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;