{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιός επιτηρητής δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του EVRPD440NZ6M;

Ο επιτηρητής EVRPD440NZ6M ανήκει στην μη εμπορεύσιμη σειρά υλικών EOCR, η ποία δεν διαθέτει άμεσες αντιστοιχίες με υλικά της προσοράς μας.

Εφόσον το επιτρέπει η εφαρμογή, μπορεί να εξεταστεί από τον εγκαταστάτη ή μελετητή η περίπτωση χρήσης του επιτηρητή δικτύου RM35TF30.

https://www.se.com/gr/el/product/RM35TF30

Σημειώνεται ότι ο επιτηρητής δικτύου RM35TF30 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τριφασικά δίκτυα 220...480 VAC και επιτηρεί:

  • Υπέρταση και υπόταση
  • Ακολουθία φάσεων
  • Ανίχνευση απώλειας φάσης
  • Ασυμμετρία

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Control
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Control