{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Καλωδίωση και ρύθμιση του επιτηρητή RM35UB3N30

01. Συνήθης καλωδίωση για οικιακή εγκατάσταση, σε συνδυασμό με ρελέ φορτίου 4P, 4NO και πηνίο στα 230Vac.

RM35UB3N30 καλωδίωση

Η επαφή R1 (11/14) απενεργοποιείται σε περίτπωση υπέρτασης. Η επαφή R2 (21/24) απενεργοποιείται σε περίτπωση υπότασης. Σύμφωνα με την παραπάνω καλωδίωση, οι εν λόγω επαφές συνδέονται σε σειρά ώστε να απενεργοποιούν το πηνίο του ρελέ φορτίου σε οποιαδήποτε περίτπωση υπέρτασης ή υπότασης. Σε περίπτωση απώλειας ουδετέρου, και οι δύο επαφές απενεργοποιούνται ακαριαία.


02. Ρύθμιση (όλες οι ρυθμίσεις γίνονται απουσία τάσης στον επιτηρητή)

 • Ρύθμιση τάσης: πρόκειται για την τάση δικτύου μεταξύ φάσης και ουδετέρου (π.χ. 230V)
 • >U : άνω όριο τάσης σε ποσοστό % της πρώτης ρύθμισης (π.χ με ρύθμιση τάσης 230V και ρύθμιση >U 10%, το άνω όριο τάσης ρυθμίζεται στα 253V)
 • <U : κάτω όριο τάσης σε ποσοστό % της πρώτης ρύθμισης (π.χ με ρύθμιση τάσης 230V και ρύθμιση <U 10%, το κάτω όριο τάσης ρυθμίζεται στα 207V)
 • Tt1 : χρόνος απόκρισης του επιτηρητή σε περίτπωση υπέρτασης
 • Tt2 : χρόνος απόκρισης του επιτηρητή σε περίτπωση υπότασης
Οι χρόνοι Tt1 και Tt2 ρυθμίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης. Όταν η τάση του δικτύου βρεθεί εκτός των ορίων >U & <U, ο επιτηρητής περιμένει, χωρίς να αντιδρά, για χρόνο Tt1 ή Tt2 (συνήθως κάποια δευτερόλεπτα). Αν η τάση παραμένει εκτός ορίων μετά από χρόνο Tt1 ή Tt2, ο επιτηρητής και δίνει εντολή στο ρελέ φορτίου να ανοίξει τις επαφές του και να θέσει εκτός το φορτίο. Η επαναφορά του επιτηρητή γίνεται χωρίς χρονοκαθυστέρηση, όταν η τάση του δικτύου επανέλθει εντός ορίων με μία υστέρηση 2%.03. Καταστάσεις LED

 • [R1: OFF | Un: OFF | R2: OFF] Ο επιτηρητής δεν έχει τροφοδοσία ή αντιλαμβάνεται απώλεια ουδετέρου.
 • [R1: ON | Un: ΟΝ | R2: ON] Φυσιολογική λειτουργία βάσει των ρυθμίσεων.
 • [R1: αναβοσβήνει | Un: ΟΝ | R2: ON] Παρατηρείται υπέρταση, ωστόσο δεν έχει παρέλθει ο χρόνος Tt1.
 • [R1: OFF | Un: ΟΝ | R2: ON] Παραμένουσα υπέρταση για χρόνο μεγαλύτερο από Tt1. Η επαφή R1 έχει απενεργοποιηθεί.
 • [R1: ON | Un: ΟΝ | R2: αναβοσβήνει] Παρατηρείται υπόταση, ωστόσο δεν έχει παρέλθει ο χρόνος Tt2.
 • [R1: ON | Un: ΟΝ | R2: OFF] Παραμένουσα υπόταση για χρόνο μεγαλύτερο από Tt2. Η επαφή R2 έχει απενεργοποιηθεί.

Επισυνάπτεται το εγχειρίδιο χρήσης.

Schneider Electric Greece

Συνημμένα

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Harmony Control Relays
Προϊόν:
RM35UB3N30
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Harmony Control Relays
Προϊόν:
RM35UB3N30