Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως λειτουργούν οι ανιχνευτές θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (Thermistor PTC)

Οι ανιχνευτές θετικού συντελεστή θερμοκρασίας PTC εγκαθίστανται μέσα στα τυλίγματα του κινητήρα και έχουν μια δεδομένη ωμική αντίσταση όσο η θερμοκρασία του κινητήρα είναι μέσα στα όρια της κανονικής λειτουργίας βάση της οποίας έχουν επιλεγεί τα θερμίστορ. Οταν η θερμοκρασία υπερβεί το κανονικό όριο λειτουργίας τότε η αντίσταση των θερμίστορ αυξάνεται κατά πολύ και απότομα. Τα θερμίστορ μπορούν να οδηγηθούν σαν είσοδοι αναφοράς σε ειδικά ρελέ προστασίας μέσω θερμίστορ PTC
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;