{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πως λειτουργούν οι ανιχνευτές θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (Thermistor PTC)

Οι ανιχνευτές θετικού συντελεστή θερμοκρασίας PTC εγκαθίστανται μέσα στα τυλίγματα του κινητήρα και έχουν μια δεδομένη ωμική αντίσταση όσο η θερμοκρασία του κινητήρα είναι μέσα στα όρια της κανονικής λειτουργίας βάση της οποίας έχουν επιλεγεί τα θερμίστορ. Οταν η θερμοκρασία υπερβεί το κανονικό όριο λειτουργίας τότε η αντίσταση των θερμίστορ αυξάνεται κατά πολύ και απότομα. Τα θερμίστορ μπορούν να οδηγηθούν σαν είσοδοι αναφοράς σε ειδικά ρελέ προστασίας μέσω θερμίστορ PTC

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Control
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Control