Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Verordening betreffende ecologisch ontwerp

De verordening betreffende ecologisch ontwerp is op 11 juni 2014 in werking getreden en is in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. In deze nieuwe verordening zijn voor binnen de EU eisen vastgesteld voor maximale stroomverliezen voor transformatoren die na 1 juli 2015 in gebruik zijn genomen, maar de verordening is ook van toepassing op transformatoren die na 11 juni 2014 zijn aangeschaft.

Na 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk om transformatoren op de markt te brengen of in gebruik te nemen die niet aan deze minimumeisen voldoen en fabrikanten zijn volledig verantwoordelijk om aan deze verordening te voldoen.

Na de datum van inwerkingtreding mogen fabrikanten geen nieuwe raamcontracten aangaan met specificaties voor energie-efficiency onder de minimumeisen die in de verordening zijn aangegeven.

Raamcontracten die voor 11 juni 2014 zijn ondertekend mogen doorlopen tot de einddatum, ook wanneer na 1 juli 2015 geleverd wordt.

Rationeel: verbintenissen van de Europese Unie

De EU wil de 20/20/20-doelstellingen voor 2020 halen:
 • 20% minder uitstoot van broeikasgassen 
 • 20% minder energieverbruik 
 • 20% van de totale energie moet hernieuwbaar zijn 
 • Verliezen van vermogenstransformatoren vertegenwoordigen ongeveer 2,5% van het totale energieverbruik van de EU
In 2020 moeten besparingen van ongeveer 16 TWh per jaar worden gehaald met de nieuwe verordening

Het ecologisch ontwerp richt zich op twee belangrijke doelstellingen van het transformatorproduct:
 • Minder elektrisch verlies (stap 1 in 2015, stap 2 in 2021)
 • Duidelijkere en zichtbaardere indicatie van prestaties
Harmonisatie van de maximale stroomverliezen in de Europese Unie.

Voor het eerst efficiency-verzoek over middelgrote vermogenstransformatoren.

Impact van ecologisch ontwerp op transformatoren

Met vloeistof gevulde transformatoren en gietharstransformatoren: minder energieverlies voor met vloeistof gevulde distributietransformatoren en gietharstransformaten tot 3150 kVA

Middelgrote vermogenstransformatoren en vermogenstransformatoren:
 • Niveau van piekefficiency (mix van weerstandsverliezen en wachtstandverliezen) voor transformatoren > 3150 kVA
 • Momenteel geen verordening voor transformatoren > 3150 kVA
 • Transformatoren van het droge type tot 10 MVA, 36 kV
 • Speciale transformatoren vallen niet onder deze verordening
 • Significante verhoging van kosten en gewichten/afmetingen van apparatuur
 • Verlaging van operationele kosten (totale cost of ownership geoptimaliseerd)
> Officiële EU-documenten

Hulp nodig?

Hulp nodig bij selecteren van een product?

Of zoekt u prijzen, levertijden? Bekijk onze digitale tools.

Zoek uw antwoord in FAQ’s

Veelgestelde vragen en antwoorden leest u in onze FAQ’s.

 opens in new Window

Verkooppunten

Vind eenvoudig De juiste distributeur. Zoek op locatie, soort distributeur of naam.

 opens in new Window

Ondersteuning nodig bij uw project?

Wij staan voor u klaar! Neem gerust contact op met onze specialisten.

Technische vraag?

Wilt u meer weten over producten? Neem contact op met ons Customer Care team.

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.