Merkene våre

Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Vårt Trust Charter

Vi ønsker at tillit ligger til grunn for all vår samhandling med samarbeidspartnere og i våre relasjoner med kunder, aksjonærer, ansatte og lokalsamfunnene vi jobber med, på en meningsfull, inkluderende og positiv måte. Våre etiske retningslinjer gjelder for alle som jobber i Schneider eller noen av våre datterselskaper. Hvert avsnitt inkluderer klare regler for hva som skal og ikke skal gjøres, samt teamene som er ansvarlige for temaet hos Schneider Electric.
Last ned vårt Trust Charter

Har du tvil eller bekymringer?

Vår Trust Line gjør det mulig for våre ansatte og eksterne interessenter å ta opp eventuelle etiske bekymringer i tråd med våre retningslinjer for god oppførsel.
Ethvert varsel som kommer inn, blir gjenstand for en grundig og konfidensiell undersøkelse. Resultatene av slike undersøkelser framlegges deretter for de relevante styringskomiteer som beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes.
Kontakt Trust Line Åpner i nytt vindu
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Vis"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerNO"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!

Hvordan kan vi skape en bærekraftig og inkluderende verden ved å leve opp til våre tillits- og overholdelsesprinsipper?

Schneider Electric er forpliktet til å opprettholde våre tillitsprinsipper gjennom høye sosiale, styringsmessige og etiske standarder for å oppnå ESG-mål (Environmental, Social and Governance) og karbonnøytralitet innen 2025 på veien mot en mer bærekraftig og inkluderende verden. Som verdens mest bærekraftige og etiske selskap støtter Schneider Electric bærekraft og økosystemstyrke gjennom å implementere bedriftens samfunnsansvar (CSR) med prinsipper og prosedyrer som løser miljø- og samfunnsproblemer, og som skaper verdier for våre interessenter.

Les mer om vårt Tillitsmanifest som legger frem våre tillitsforpliktelser for miljø, bærekraft og styring for å gi miljøvennlig påvirkning og inkluderingsmål. Våre retningslinjer for etikk og overholdelse sikrer at de ansatte oppfyller forventninger til atferd og vet hvordan de skal implementere kritiske oppgaver. Våre Retningslinjer For Menneskerettigheter definerer hvordan vår posisjon i Menneskerettighetsreglene gjelder for vår daglige virksomhet. Oppdag våre rapporter om bærekraft og overholdelse, som er opprettet i tråd med våre Etiske Retningslinjer, for å sikre at vi opprettholder det vi lover. Sjekk Trust Line, vårt konfidensielle varslingssystem for våre interne og eksterne interessenter, som hjelper dem med å rapportere eventuelle hendelser med forsømmelse eller manglende overholdelse av gjennomgang og passende tiltak. Schneider Electric ønsker å ta forretningshandlinger basert på våre tillitsprinsipper for å fremme menneskerettighetene i hele verdikjeden vår og bygge og styrke inkluderingen i våre interne og eksterne forretningsøkosystemer.