Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

Lexium MAX

Fleraksesystemer for 1-, 2- eller 3-dimensjonale plasseringsløsninger

Fleraksesystemer for 1-, 2- eller 3-dimensjonale plasseringsløsninger

Lexium MAX
 • Funksjoner

  Lexium MAX H og Lexium MAX S doble portalakser
  Bruksområder som krever nøyaktig og dynamisk lasthåndtering over lange avstander, slik som materialhåndtering, optikk og plukking og plassering.

  • Lexium MAX H består av en drevet tannreimakse og en akseldreven støtteakse
  • Lexium MAX S har en tilsvarende konfigurasjon. Støtteaksen blir imidlertid også drevet via en synkronisert aksel
  • Høyt dynamisk selv med tunge laster: For akselerasjon opp til 20 m/s og laster opp til 300 kg

  Lexium MAX P lineær plasseringsenhet
  Bruksområder som krever dynamisk håndtering av deler fra eller til transportbånd, lasting og lossing av containere, sortering og arrangering av deler fra containere eller i containere.

  • De består av to akser med Lexium MAX H som gir bevegelse i retning X og en Lexium CAS kantileverakse som gir bevegelse i retning Z
  • Den lineære plasseringsenheten MAXP brukes over eller under arbeidsområdet for å flytte laster med lange X- og middels Z-bevegelser.
  • Laster opp til 50 kg

  Lexium MAX R.2 og Lexium MAX R.3 portalroboter
  Bruksområder som krever to- og tre-dimensjonal bevegelse av laster over store avstander, rette inn deler i kaotiske produksjonsprosesser og inspisere eller måle deler eller karosserier med store flater.

  • Lexium MAX R.2 portalroboter består av to akser: Lexium MAX S som gir bevegelse i retning X og Lexium MAX H eller en Lexium PAS B portalakse som gir bevegelse i retning Y 
  • Lexium MAX R.3 portalroboter har en tilsvarende konfigurasjon, pluss Lexium CAS 4 eller en Lexium CAS 3 kantileverakse som gir bevegelse i retning Z
  • Komplett system med montert kabel for trekkjede, motorer og utstyr for å spare tid når maskinen settes opp
  • Laster opp til 130 kg (MAX.R2) / 50 kg (MAX.R3)


  Fordeler

  Med T-spor på tre sider for enkel integrering i eksisterende strukturer

  • Vogn med borehull for enkel montering av last
  • Smørenipler tilgjengelige på hver side av vognene for å forenkle rutinemessing vedlikehold
  • Hurtigkoblingsystem for enkel motormontering
  • Slagene kan stilles inn til nærmeste millimeter
  • Mulighet for å plassere sensorer hvor som helst langs profilen takket være T-sporene

  Applikasjoner

  • Produksjon og montering av elektronisk utstyr
  • Trebearbeiding
  • Pakking og merking
  • Materialhåndtering
  • Tekstilindustri
  • Trykking
  • Papirbehandling
  • Robotikk
  • Materialbearbeiding
Sammenlign produkter: /