Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

MiCOM P54x

-

-

MiCOM P54x
 • Funksjoner

  MiCOM P541-P546-serien gir høyhastighets beskyttelse for strømdifferensial enhet. P54x er utformet for alle luftlinje- og kabelanvendelser, siden den kommuniserer klart med langsgående (ende-ende) kommunikasjonskanaler mellom linjeterminalene. Grensesnittalternativene støtter direkte fiberoptikk eller multipleksede digitale lenker.

  Optimal sikkerhet er opprettet når planen måler strømmen som går inn og ut av det beskyttede anleggselementet. Øyeblikkelige utløsningsresultater for en intern feil, med stabilitet for enhver ut-av-sone-feil. Utløseren bruker en gjennomprøvd karakteristikk som sammenlikner differensiell strøm med gjennomgangsstrøm, for enklere testing. Fasedifferensielle elementer av denne typen tilbyr konsistent registrering av faste feil og motstandsfeil, med optimal feilfasevalg, utløsning og indikasjon.

  En fullstendig rekke backupbeskyttelser er integrert. Dette forbedrer beskyttelsens pålitelighet, siden høyaktive standby-elementer (som f.eks. avstandssoner og overstrøm) kan aktiveres så snart det eventuelt oppstår et signalisert avbrudd i en kanal.

  P543 - P546-enhetene tilbyr resident avstandsbeskyttelse for subsyklus som kompletterer den kraftige stativrekken med hoved- og backupbeskyttelse som allerede er utprøvd innen familien. Helplans, femsoners avstandsbeskyttelse er tatt med fra den klasseledende MiCOM P443.

  P54x vil utgjøre standarden i alle anvendelser for HS-, EHS- og UHS-linjebeskyttelser, duplisert der hvor det er behov for dobbelt redundant beskyttelse på hovedlinje. Setter en differensial, avstands-, overstrøms- og gjeninnkoplingskombinasjon, avhengig av behovene på stedet.

  Ett universalrelé istedenfor to eller flere adskilte modeller betyr redusert reservedelsbeholdning, mindre opplæring og lavere kostnader.

  Utkoplingsstyrings- og overvåkningsanvendelse
  MiCOM P544 & P546 er egnet for sammensatt installasjon og mateledninger som styres av to effektbrytere, som f.eks. for samleskinneanordninger. Mens MiCOM P543 - P545 er egnet for mateledninger som styres av en enkelt effektbryter.  Fordeler

  MiCOM P541 - P546-serie

  • Høyst målrettet enhetsbeskyttelse
  • Utvidet tilstandsovervåkning for kommunikasjonskanalen
  • Integrerte backupelementer kjører seg varme i standby i tilfelle svikt i kommunikasjonskanal

  MiCOM P543 - P546-serie

  • Høyhastighets beskyttelse av enkle og flerendede kretser, med soneintegrerte transformatorer eller trinnlastere
  • Undersyklus med femsoners mho og kvadrilateral avstandsbeskyttelse
  • Retningsbestemt jordfeilbeskyttelse (DEF-støttede planer for høy følsomhet for jordfeil)
  • Differensial overvåkning av strømtransformator registrerer alle transformator- eller kablingsproblemer som kan sette beskyttelsesintegriteten i fare
  • Full konnektivitet til direkte fiber- og multipleksede kanaler inkludert SONET/SDH-ringer
  • Selvhelbredende avstandsbeskyttelse og differensial fjernbeskyttelsesmelding