Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

MiCOM P64x

-

-

MiCOM P64x
 • Funksjoner

  Transformatoren er det verdifulle elementet i elektriske kraftsystemer. Det er uhensiktsmessig å eliminere alle elektriske og mekaniske belastninger, selv om dette er ønskelig for å bevare transformatorens levetid. Adaptive teknikker for å måle og alarmere (eller utløse) i slike tilfeller, og rapportere om kumulativ tjenestedrift, kan være en hjelp for å planlegge preventivt vedlikehold - før det oppstår en dyr feil.

  Interne feil er en risiko for alle transformatorer, med kortslutninger som absorberer den høyeste punktenergien. Hvis dette ikke løses raskt, reduseres muligheten for å reversere viklingene, og skader på kjernen kan bli irreparable. MiCOM P642, P643 og P645 avansert beskyttelse og styring for transformatorer

  MiCOM P642, P643 og P645 tar seg av alle disse problemene - og ivaretar levetiden og tilbyr rask beskyttelse for transformatorfeil. P64x bruker en avansert IED-plattform som vert og inkluderer differensial, REF, termisk og overstrømingsbeskyttelse pluss backupbeskyttelse for uklarerte, eksterne feil. Modellvariantene dekker to- og treviklede transformatorer (inkludert autotransformatorer) med opptil 5 sett av trefasede strømtransformatorinnganger.

  Store transformatorpulser er vanlige i ring-, buss-/maskenettverksanvendelser, hvor P64x summerer strømmen for å opprette hver totale viklingsstrøm, slik at det blir enklere å anvende backupbeskyttelse. Backupoverstrøm kan retningsdirigeres, hvor brukeren inkluderer den valgfrie 3-fasede VT-inngangen i den modellen som er valgt.  Fordeler

  • Universell IED for alle transformator- (eller reaktor-)-konfigurasjoner
  • Beskyttelse, styring, overvåkning, målinger og registrering, alt i én enhet
  • Backup og logging av gjennomstrømningsfeil
  • Enkel å spesifisere, innstille og idriftsette
  • Programmerbare funksjonstaster