Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

Easergy T300

Kraftfull RTU - en moderne tilnærming til nettautomatisering

Fjernstyring og -overvåking for automatisert energidistribusjon

Easergy T300
 • Funksjoner

  • Det nye referansepunktet innen automatisering av kraftdistribusjon
  • Easergy T300 Remote Terminal Unit (RTU) er en modulær plattform som omfatter hardware og firmware, en viktig komponent for applikasjoner til styring av mellomspennings- og lavspenningsnett. Kontroll og overvåking slås sammen i én løsning som omfatter alt fra en enkel enhet for mastemontering til store MV/MV- og MV/LV-nettstasjoner.

  Fleksibel kommunikasjon til driftssentral og større nett
  • Sikrere standardprotokoller: IEC 101/104, DNP3, IEC 61850, Modbus
  • Åpen peer-to-peer-kommunikasjon for selvrettende applikasjoner
  • Fleksible kommunikasjonsmedier: Ethernet, USB, GPRS, 2G, 3G, 4G, RS232/485...
  • Åpne tredjepartsenheter for håndtering av mange protokollerWi-Fi-tilkobling for lokal betjening.

  Styrket Nettsikkerhet        

  • Samsvar med IEC 62351 og IEEE P1686SCADA-kommunikasjonssikkerhet og Wi-Fi-tilgang
  • Lokal- og fjernkontroll for nettilgang basert på RBAC
  • Sikker tilkobling for vedlikehold (lokalt og eksternt): HTTPS, SSH
  • Protokollsikkerhet for filoverføring: SFTP

  Styring av mellomspenningsnett

  • Avansert deteksjon av feilstrøm for nett med distribuert energigenerering
  • MV-spenningsovervåking og detektering av kabelbrudd
  • Fleksibel, sentralisert eller desentralisert system for automasjon (FDIR) med IEC 61131 software PLS
  • LV-spenningsmåling i henhold til IEC 61557-12
  • LV-spenningskvalitet i henhold til IEC 61000-4-30 Klasse S
  • Håndterer opp til 24 lastbrytere

  Transformator, overvåking av mellomspennings- og lavspenningsnett

  • Detekterer kabelbrudd og sikringsbrudd
  • Lavspenningsmåling i henhold til IEC 61557-12
  • Lavspenningskvalitet i henhold til IEC 61000-4-30 Klasse S
  • Overvåking av trafotemperatur
  • Trådløs og selvforsynt LV-energimåling (IEC 61557-12)

  Strømforsynings back-up for kontroll og overvåking


  Easergy T300 back-up strømforsyning er designet for å sikre kontroll og overvåking av MV-nettstasjoner under strømbrudd.

  Fjern- og lokalt vedlikehold med enkle verktøy

  • Innebygd webserver som er kompatibel med PC, smarttelefoner og nettbrett
  • Fjern kommunikasjonsnett, lokal ETH eller Wi-Fi-tilgang
  • Firmware og fjern/lokal sikkerhetsoppdatering av database
  • Komplette webapplikasjoner for styring av nettstasjoner og RTU-er
  • Enkel konfigureringsoppdatering på stedet takket være den modulære oppbyggingen.


  Fordeler

  Easergy T300 muligjør følgende:
  • Redusere varigheten av avbrudd i MV- og LV-nett
  • Nøyaktig spenningsregulering
  • Synkronisert spenningsmåling på innmating for å forenkle integrasjonen av distribuerte energiressurser
  • Måle kvaliteten på mellomspenning og lavspenning i henhold til EN50160
  • Håndtere lastfordeling og peakbegrensing
  • Redusere tekniske og ikke tekniske tap
  • Redusere kapitalkostnader knyttet til en enkel multiapplikasjon, modulært tilbud
  • Redusere kostnader knyttet til installasjon, drift og vedlikehold
  • Bedre styring av ditt nett og nettstasjoner

  Applikasjoner

  Easergy T300 er dedikert til styring av mellomspennings- og lavspennings distribusjonsnett.
  Typiske bruksområder:

  • Kontroll og overvåking av underjordiske MV/MV- og MV/LV-nettstasjoner
  • Kontroll av lastbrytere i luftlinjeanlegg
  • Luftlinjetrafo- og MV/LV-nettovervåking
  • Overvåking av trafostasjon og MV/LV-nettovervåking
  • Overvåking av mellomspenningslinje og linjeslutt
  • Styring av kondensatorbatterier til luftlinjeanlegg
  • Overvåking av LV distribusjonsnett
  • Styring og overvåking av distribuerte energiressurser.