Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

Vigilohm

Isolasjonsovervåking

Utstyr for isolasjonsovervåking for detektering og lokalisering av feil

Vigilohm
 • Funksjoner

  Vigilohm-serien med utstyr for isolasjonsovervåking (IMDs) gir deg enkel, pålitelig løsning for isolasjonsovervåking, kommunikasjon og lokalisering av feil for IT-nettverk (ujordet).

  Dette fornyede og forenklede produktet bidrar til økt sikkerhet og prosesstilgjengelighet for personale og utstyr.


  Injeksjonsprinsipp
  - Måler motstanden i en krets
  - Utløser en alarm ved isolasjonsfeil, gjennom kontaktreléer, lokal melding og Modbus-kommunikasjon

  Overholdelse av standarder
  - Overholder alle store standarder, IEC, UL, DNV

  Hovedkarakteristikker
  - Feildetektering og signalering
  - Display av isolasjonsmotstandsverdi
  - Display av jordlekkasjekapasitans
  - Modbus-kommunikasjon
  - Datalogg med tidsstemplede hendelser
  - Kompatibilitet med spenningsadapter
  - Avansert transformatorovervåking
  - Se Vigilohm-katalogen for komplett informasjon om funksjoner og spesifikasjoner for hver av enhetene i Vigilohm-serien.

  Fordeler

  Ved lavspent, elektrisk distribusjon, vil en kombinert bruk av IT-nettverksordning og enheter for isolasjonsovervåking

  • Øke personalets sikkerhet
  • Redusere risikoen for brann eller eksplosjon
  • Øke prosessens oppetid
  • Forenkle vedlikehold og redusere OPEX

  Applikasjoner

  Din løsning for å gjøre det beste av det elektriske IT-nettverket

  • Industrien, inkludert kjemikalieproduksjon, raffinerier, og endringsprosesser, der en kontinuerlig prosess er viktig
  • Infrastruktur som flyplasser, havneområder, tunneler og jernbaner der sikkerheten kan være i fare
  • Sykehusområder som operasjonsaler og intensivavdelinger for sikkerheten til pasienten og det medisinske personalet
  • Skipsfart av sikkerhetsårsaker
  • Kraftgenerering som solenergi, vindkraft, vannkraft og atomkraftverk, for å unngå brann
  • Utvinning, av for eksempel olje og gass og gruvedrift, for å unngå brann og/eller eksplosjoner
Sammenlign produkter: /