Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

CT

Strømtransformatorer

CT strømtransformatorer

CT
 • Funksjoner

  Strømtransformatorene fra Schneider Electic er egnet for bruk i hele
  lavspenningsområdet, 40 til 6000 A.

  Operasjon:
  Primærstrømmen kan måles på to måter:
  CT der primærstrømmenn slipper gjennom
  CT med tilkopling av primærstrøm med skrue og mutter


  Fordeler
  • et stort utvalg merkestrøm: fra 40 til 6000 A
  • sikkerhet: lukkbart isolerende deksel
  • installasjon: på symmetrisk DIN-skinne, på monteringsplate, på samleskinne.

  Fordeler

  PowerLogic-serien av CT-er er en omfattende serie som er egnet for:

  • alle strømmålinger fra 40 A til 6000 A.
  • DIN-skinne, innfelt montering og montering på samleskinne

  Applikasjoner

  CT strømtransformatorer har en sekundær strøm (0-5 A) som er proporsjonal med den strømmen som måles på det primære. Dette betyr at de kan brukes i kombinasjon med måleenheter (instrumentering med bryterpanel, måler av kilowatt-time, effektovervåkingsenheter, osv. )