Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Technicians at their station, sustainability reporting.

  Vedlikeholdstjenester

 • Les

  • Read more about Schneider Electric solutions

   ProDiag Bryter forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk med nedstengning for mellomspennings og lavspennings kretsbrytere

   ProDiag Bryter begrenser risikoen for kinematisk drift på kretsbryteren ved full effekt sammenliknet med de originale tekniske spesifikasjonene for utstyret, slik at det er mulig å anslå hvor nær utstyret er å svikte. Nedlastinger
  • Read more about Schneider Electric solutions

   ProDiag Korona forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk uten nedstengning for mellomspennings koplingsutstyr

   ProDiag Korona begrenser risikoen for aldring eller slitasje av isolasjonsdeler i mellomspenningsutstyr.
   Disse virkningene forårsaker utladninger enten på overflaten eller internt som skyldes fare for buing eller uønsket utkobling. Finn ut mer nå
  • Read more about Schneider Electric solutions

   ProDiag LV Trip Unit forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk med nedstengning for lavspennings kretsbryter

   ProDiag Trip Unit begrenser risikoen for unøyaktig utkobling i henhold til originale innstillinger. Den verifiserer at lavspenningsbryteren er konsekvent med de elektriske nettverksparamentrene (seleksjon, bryterkapasitet). Vi analyserer alle alarmer og hendelser som har skjedd siden siste inspeksjon. Lær mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   ProDiag MV Relé forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk med nedstengning for mellomspennings relévern

   ProDiag MV Relé vurderer om relévernene samsvarer med de originale produktspesifikasjonene i henhold til utkoblingskurvene. Den diagnostiserer relévernets ytelse i driftstiden mellom utkoblingskommandoen og åpningen av bryterens hovedkontakt. Les mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Anbefalte vedlikeholdstjenester for MCset mellomspennings distribusjonskoplingsutstyr

   Forebyggende vedlikeholdsaktiviteter som utføres av kyndig fagpersonell fra Schneider Electric. En kombinasjon av aktiviteter som består av regelmessige inspeksjoner, arbeid på mekanismer og utskiftning av reservedeler på MCset-koplingsutstyret. Slik kan du unngå eventuell potensiell svikt. Finn ut mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Anbefalte vedlikeholdstjenester for SM6 mellomspennings distribusjonskoplingsutstyr

   Forebyggende vedlikeholdsaktiviteter som utføres av kyndig fagpersonell fra Schneider Electric. En kombinasjon av aktiviteter som består av regelmessige inspeksjoner, arbeid på mekanismer og utskiftning av reservedeler på SM6-koplingsutstyret. Slik kan du unngå eventuell potensiell svikt. Les nå
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Anbefalte vedlikeholdstjenester for Masterpact M kretsbryter med lavspenningsdistribusjon

   Forebyggende vedlikeholdsaktiviteter som utføres av kyndig fagpersonell fra Schneider Electric. En kombinasjon av aktiviteter som består av regelmessige inspeksjoner, arbeid på mekanismer og utskiftning av reservedeler på Masterpact M-utstyret ditt. Slik kan du unngå en potensiell svikt. Last ned brosjyren nå.
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Anbefalte vedlikeholdstjenester for Masterpact NT/NW kretsbryter med lavspenningsdistribusjon

   Forebyggende vedlikeholdsaktiviteter som utføres av kyndig fagpersonell fra Schneider Electric. En kombinasjon av aktiviteter som består av regelmessige inspeksjoner, arbeid på mekanismer og utskiftning av reservedeler på Masterpact NT/NW-utstyret. Slik kan du unngå eventuell potensiell svikt. Se vedlikeholdstjenester for Masterpact NT/NW
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Grunnleggende om vedlikehold av elektrisk distribusjon

   Dette dokumentet omhandler grunnleggende vedlikeholdskonsepter for elektrisk distribusjon, inkludert formålet med og karakteristikkene til de forskjellige typene vedlikehold, hyppigheten av vedlikeholdsintervensjon og retningslinjer for reservedeler. Les mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Digital brosjyre for vedlikehold av elektrisk distribusjon

   Som global spesialist på energistyring har Schneider Electric utstrakt kunnskap og erfaring innenfor vedlikehold av elektrisk distribusjon. Denne brosjyren presenterer Schneider Electrics servicekategorier innen vedlikehold og diagnostikk. Les mer
 • Virtuelt besøk

  ProDiag Oil forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk med nedstengning for oljefordelingstransformatoren.


  ProDiag Olje begrenser risikoen for oljeforringelse som følge av svikt i oljetransformatoren, for eksempel fare for overoppheting, elektriske lysbuer, brann, osv. ProDiag Olje karakteriserer oljens isolerende kvalitet, den solide isolasjonsytelsen og furanderivater. Se animasjonen.
 • Se

  • ProDiag forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk

   ProDiag reduserer muligheten for uventet nedetid, samtidig som den bidrar til å forutse utstyrssvikt.
  • ProDiag Bryter forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk med nedstengning for mellomspennings og lavspennings kretsbryter

   ProDiag Bryter begrenser risikoen for kinematisk drift på kretsbryteren ved full effekt sammenliknet med de originale tekniske spesifikasjonene for utstyret, slik at det er mulig å anslå hvor nær utstyret er å svikte.
  • ProDiag Korona forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk uten nedstengning for mellomspennings koplingsutstyr

   ProDiag Korona reduserer risikoen for aldring eller slitasje av isolasjonsdeler i mellomspenningsutstyr.
   Disse virkningene forårsaker utladninger enten på overflaten eller internt som skyldes fare for buing eller uønsket utkobling.
  • ProDiag LV Trip Unit forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk med nedstengning for lavspennings kretsbryter

   ProDiag Trip Unit begrenser risikoen for unøyaktig utkobling i henhold til originale innstillinger. Den verifiserer at lavspenningsbryteren er konsekvent med de elektriske nettverksparamentrene (seleksjon, bryterkapasitet). Vi analyserer alle alarmer og hendelser som har skjedd siden siste inspeksjon.
  • ProDiag MV Relé forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk med nedstengning for mellomspennings relévern

   ProDiag MV Relé vurderer om relévernene samsvarer med de originale produktspesifikasjonene i henhold til utkoblingskurvene. Den diagnostiserer relévernets ytelse i driftstiden mellom utkoblingskommandoen og åpningen av bryterens hovedkontakt.
  • ProDiag Fuse forebyggende vedlikeholdsdiagnostikk med nedstengning av mellomspenningssikringer.

   ProDiag Fuse begrenser risikoen for svikt/drift på mellomspenningssikringer som følge av tidlig slitasje (termisk eller elektrisk overbelastning). Dette vil si at filamentene blir ødelagte, noe som kan føre til termisk ustadighet, skader osv. Den kontrollerer de elektriske parametrene i sikringene i henhold til originale tekniske spesifikasjoner.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.