Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Våre sikkerhetstjenester

Det er en konstant utfordring å beskytte mennesker, eiendeler og planeten, mens økonomisk- og produksjonspress balanseres. Vår anerkjente sikkerhetskompetanse bidrar til å minimere farer samt produksjonstap og kostnadene ved overholdelse av regelverk.
Ved å operere mer trygt og pålitelig kan du øke oppetid og unngå risiko for skade på omdømmet.

Løsningene våre

Tjenester for evaluering og håndtering av risiko angir akseptabel risiko, med kvantifisering av farlige scenarioer og tilknyttede risikoer. Tjenester for funksjonell sikkerhetsplanlegging definerer aktiviteter som kreves for ansatte, avdelingen eller andre enheter, med oppdateringer gjennom hele sikkerhetslevetiden. Tjenester for SIS-konfigurasjonsstyring sikrer sporbarhet for enheter gjennom hele levetiden, for eksempel opprettholdelse av poster for hvert instrument i systemet.
Tjenester for vurdering av funksjonssikkerhet definerer og gjennomfører prosedyrer for vurdering av funksjonssikkerhet for å gjøre det mulig å foreta en tydelige målinger av funksjonssikkerhet og systemintegritetsnivåer. Tjenester for revisjon av funksjonssikkerhet bekrefter om systemer for håndtering av prosessikkerhet er på plass og fungerer effektivt. Tjenester for implementering og overvåking leverer arbeidsprosesser for funksjonssikkerhet via sikkerhetsinstrumenterte systemer (SIS).

Fordeler

Overholdelse av standarder: Global struktur for håndtering av funksjonssikkerhet kan sertifiseres av TÜV Rheinland, for overholdelse av IEC 61511.    Konsekvent kvalitet: Bruksklare og gjennomtestede maler, skjemaer og sjekklister sikrer konsekvens og rask prosjektgjennomføring, samtidig som du opprettholder kvaliteten.
Konsekvent ytelse: Etablerte prosedyrer og arbeidsprosesser sikrer konsekvent gjennomføring av alle aktivitetene i hele sikkerhetslevetiden. Kunnskapsstyring: Strukturerte prosesser legger til rette for kunnskapsoverføring til team som utfører aktiviteter for funksjonssikkerhet.

Løsningene våre

Tjenester for vurdering av ISA84-/IEC61511-mangler identifiserer beskyttelsesmangler og potensielle risikoer. Tjenester for kvantitativ risikovurdering (QRA) bekrefter alvorsgraden for scenarioet, konsekvensen og frekvensen. Tjenester for beskyttelsesanalyselag (LOPA) evaluerer prosessikkerhetsrisikoer og sørger for at egnede vernetiltak eller uavhengige beskyttelseslag (IPL-er) er på plass for å redusere risikoen til et nivå som kan tolereres.    Tjenester for valg av uavhengig beskyttende lag (IPL) og sikkerhetsintegritetsnivå (SIL) definerer og justerer valgte IPL-er samt angir SIL-måltilordninger.
Tjenester for analyse av prosesstrusler (PHA) identifiserer truslene og risikoene. Tjenester for verifisering av sikkerhetsintegritetsnivå (SIL) beregner hver enkelt sikkerhetsinstrumenterte funksjon (SIF), og tar i betraktning parametre, antakelser, begrensninger og datakilder. Tjenester for spesifikasjon av sikkerhetskrav (SRS) definerer integriteten og funksjonskravene for hver enkelt SIF, som definert i klausul 10 i IEC 61511. Planleggingstjenester for håndtering av funksjonssikkerhet (FSMP) sørger for at hver enkelt SIF er riktig utformet og brukt.

Løsningene våre

Prosjektledelse: Prosjektlederne våre er sertifiserte prosjektledelseseksperter (PMP), med ekspertise i det å levere prosjekter av alle størrelser og sammensetninger. Systemdesign: Designteknikere bygger sikkerhetssystemet slik at det dekker nivåene for risikoreduksjon som er identifisert i en «Definer og vurder»-fase i prosjektets levetid. Systemkonfigurasjon: Programvareingeniører konfigurerer sikkerhetssystemprogrammene for å sikre sikker drift av anlegget. Systemtest: Alle systemer er utformet etter de spesifikke behovene til hver enkelt kunde. Valgfri automatisk validering av sikkerhetslogikk gir raskere prosjektplaner med opptil 40 % besparelser i FAT-tid i tillegg til å redusere feil, omarbeiding og tretthet hos mennesker.
Systembygging: Maskinvareingeniører og godkjente panelleverandører leverer systemet kablet, testet og klart til bruk. Systemdokumentasjon: Alle systemer leveres komplett med et omfattende dokumentasjonssett som dekker systemteknikk, maskinvare, programvare og funksjoner. Igangsetting av system: Teknikerne våre bekrefter at systemet fungerer som det skal, inkludert sløyfekontroller og riktig kommunikasjon mellom sikkerhetssystemer og DCS. Validering og testing: Våre automatiserte verktøy for logisk validering hjelper deg å automatisere den tradisjonelle FAT-prosessen, noe som reduserer menneskelige feil og gir betydelige besparelser i prosjektleveringsplanen og kostnadene.

Løsningene våre

SIF Manager-tjenester for overvåking og administrasjon av sikkerhetssløyfeytelsen bruker automasjon og intelligent programvare til å overvåke sikkerhetssystemenes ytelse og oppdage avvik mellom faktisk og forventet ytelse. De varsler også om potensielle sikkerhetsproblemer før de oppstår. Kundestøtteprogrammet Customer FIRST gir tilgang til tjenester og ekspertise av høy kvalitet, inkludert teknisk støtte, administrasjon av deler, støtte på stedet, systemvedlikehold og levetidsadministrasjon. Periodisk konsepttesting validerer ytelsen og driften i det sikkerhetsinstrumenterte systemet. Ekspertene våre har kunnskapene og verktøyene de trenger for å strømlinjeforme periodisk testing, noe som reduserer tid, innsats og kostnader.
Tjenester for opplæring i funksjonssikkerhet dekker drift, vedlikehold og endring av sikkerhetsinstrumenterte systemer. De gir inngående forståelse av sikkerhetslevetiden, internasjonale standarder, maskinvare- og programvareteknologi samt programkunnskap. Grundig global levering. Alle teamene inkluderer TÜV-sertifiserte ingeniører for funksjonssikkerhet og/eller godkjente eksperter på funksjonssikkerhet. Alle prosesser og prosedyrer er TÜV-sertifisert i henhold til IEC 61511. Global infrastruktur sørger for tilgjengelighet av de beste talentene når det trengs.

Fordeler

• Forsikring om at sikkerhetssystemene dine vil være like pålitelige gjennom hele driften som de var på installasjonsdagen • Overholdelse av standarder og regelverk som har blitt utstedt etter igangsettingen • Forutsigbar administrasjon av reservedeler
• Utvikling og opprettholdelse av de ansattes sikkerhetskunnskaper • Unngåelse av konsekvensene av en sikkerhetshendelse, inkludert personskader, skader på eiendom og miljø, nedetid og bøter
worker with tablet

Brosjyre

Beskytt de mest verdifulle ressursene med effektiv levetidsadministrasjon av trusler og risikoer i industrier med høy risiko.

two young engineers smiling while discussing in the control room

Samsvar med anbefalte fremgangsmåter i IEC 61511

Dette dokumentet undersøker utvalgte krav for å vise hvorfor konsepttesting og en SIL-undersøkelse kanskje ikke lenger er nok.

Kursene våre

Overfør ekspertisen vår til teamene dine ved å melde dem på kurs som ledes av en gruppe interne sikkerhetseksperter, som er sertifisert til å utføre oppgavene sine i samsvar med IEC, NFPA, API, CSA og andre egnede standarder og forskrifter. Dette gir følgende kvalifikasjoner innen prosessikkerhet: • TÜV-sertifisering for funksjonssikkerhet for ingeniører
• TÜV-sertifisering for funksjonssikkerhet for teknikere • Opplæring i funksjonssikkerhet for ledere • Opplæring i funksjonssikkerhet for operatører • Opplæring i funksjonssikkerhet for vedlikeholdsteam • Funksjonssikkerhet for styringssystemer for brennere • Opplæring i funksjonssikkerhet for beskyttelsessystemer for turbomaskiner

Opplæringstjenester for industriautomasjon

Besøk opplæringsplattformen vår, og velg mellom over 200 kurs for en rekke kontroll-/sikkerhetsprodukter og emner for å gi de ansatte mest mulig ekspertise.
Registrer
Business people working on computers, facility management software, internet of things.
Closeup of a laptop and some document on table

Kontakt oss for support

Ta kontakt med kundesupport om du har spørsmål, trenger hjelp eller ønsker mer informasjon.
Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Start her!

Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

Kontakt kundestøtten

Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

 Åpner i nytt vindu

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

 Åpner i nytt vindu

Kontakt salgsavdelingen

Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!