Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Default Alternative Text

  Lagring og distribusjon av raffinerte produkter

  ITAS (Integrated Terminal Automation System) gir brukerne overlegen løftestyring, lagerstyring og avanserte rapporteringsfunksjoner. Med ITAS kan du optimalisere lagerbeholdning og etterspørsel, ivareta sikkerheten og gi bedre informasjon til de involverte partene.

 • Default Alternative Text

  Oppdag livssyklustjenester

  Finn ut hvordan våre neste generasjons overvåkningstjenester leverer prediktive analyser for å hjelpe deg med å få best mulig utnyttelse av kritiske ressurser gjennom hele livsløpet.

  + Livssyklustjenester

  Terminalløsninger for lagring og distribusjon av raffinerte produkter

  ITAS (Integrated Terminal Automation System) er en integrert terminalstyringsløsning utviklet for spesifikke behov i terminaloperasjoner. ITAS fungerer på Wonderware-plattformen og kan bli valgfritt integrert med FoxboroEvo DCS og Triconex. Det er en skalerbar og modulær løsning med webbasert UI. Løsningen gir flere enhetsgrensesnitt på en felles plattform og er designet for multiterminaloperasjoner. ITAS er utprøvd for lasting på lastebil og sporvogn.

  Life is on | Schneider Electric

  Løsninger

  Fullstendig sikkerhet og kontroll med en terminal gjennom en enkelt, integrert plattform for inventarstyring og bevegelsesautomasjon. Tilleggsmoduler for planlegging og driftseffektivitet reduserer faren for kontaminasjon, omprosessering og demurrage.

  Avstemming av massebalanse og inventarinformasjon gir mer nøyaktig beregninger av resultater og beholdningstapkontroll. Resultatene er lavere kostnader ved drift av tankanlegg, høyere ressursutnyttelse, mer nøyaktig inventarregnskap, bedre kontantstrømstyring og bedre kundetilfredshet.

  Fordeler

  Standardprogramvaretilnærmingen gir rask idriftsetting, funksjonsutvidelser og langsiktig bærekraft til den laveste eierkostnaden.

  Åpne bransjestandarder muliggjør integrering med eksisterende anleggs- og forretningssystemer, og gir like god, om ikke bedre, avkastning på eksisterende anleggsmidler og systemer.

  Oppdag flere innovative løsninger for alle deler av leveringskjeden i olje og gass.

  Finn ut mer

  Chat tilgjengelig

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.