Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Styrning branddörrar

Från mjukvaruversion MC2 44.00 finns möjligheten att låta detektorerna övervaka branddörrarna trots att sektionen är frånslagen.
Vid rök kommer dörrarna att stängas och texten "tekniskt larm stängde branddörrar" visas i displayen, inga andra styrningar aktiveras.
För att kunna ställa upp dörrarna igen måste centralen återställas.
OBS! Detta gäller bara vid sektionsfrånkoppling, ej adressfrånkoppling.
Med följande inställningar är uppställda branddörrar alltid övervakade.

För att begränsa att dörrarna inte stängs vid frånkoppling av adress i fel del av huset så använd styrning av branddörrarna via kontrollzoner. Lägg de detektorerna som skall stänga dörren i en kontrollzon och sedan adressenheten i samma zon. Då stängs bara dörren om någon detektor löser i den zonen eller frånkopplas.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?