Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Apollodetektorer: -% på "contamination" i servit

På Apollodetektorer visas minus procent för mörk smuts d.v.s värdet sjunker, är det positivt procentvärde så stiger värdet och det är ljus smuts.
För uppgifter om detektorvärden se manualen SMF00081SE som finns i Box.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?