Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Adressering: Systemsensor LC slinga

Är det CLIP-protokollet så används bara 0-9 på båda adress omkopplarna.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?