Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan Wiser Energy detektera strömmen på varje fas och därmed detektera snedbelastning?

En trepolig PowerTag mäter den totala förbrukningen och visar inte förbrukningen per fas.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?