Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man använda en Acti9 4-polig jordfelsbrytare utan att koppla in nollan?

En fyrpolig jordfelsbrytare kan användas utan att man kopplar in neutralledaren.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?