Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ofta ska man testa en Acti9 jordfelsbrytare?

Provningsfrekvensen beror bland annat på följande faktorer:
  • Var jordfelsbrytaren är monterad
  • Hur gammal den är
Detaljerad information finns i bifogad fil.

Några tumregler:
  • Varje år, för enheter som nyligen installerats under bra miljöförhållanden (inget damm, korrosion, fuktighet etc.)
  • Var tredje månad, för enheter som har använts i sju år eller mer i gott skick miljöförhållanden,
  • Varje månad, för apparater som används i frätande eller hårda miljöförhållanden eller mycket utsatt för blixtnedslag
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?