Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur lång får en Dali slinga vara?

Maximalt 300m.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?