Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur lång får en KNX slinga vara ?

Max kabellängd mellan strömförsörjning och deltagare är 350 Meter.
Max längd mellan 2 bussenheter är 700 Meter.
Sammanlagd längd för all busskabel inom en linje är 1000 Meter.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?