Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Göra byggnaden mer hållbar

Fördelarna med en mer hållbar byggnad är oändliga. Men ett upprustningsprojekt, oavsett storlek, är aldrig okomplicerat. Varje byggnad är unik och har sina utmaningar.

Verksamhetsteam är bäst lämpade att leda en hållbar upprustning. Att minska koldioxidavtrycket kan vara utmanande för fastighetschefer på grund av föränderliga tekniktrender, myndighetsregler och certifieringskrav.

Utforska vår e-guide för att lära dig hur du kan minska koldioxidutsläppen, styra energiförbrukningen bättre, generera egna energiresurser och inspirera ditt samhälle.

Ladda ned vår e-guide

Upprusta fastigheten i tre enkla steg

Planera

Identifiera hur du operativt kan anamma visionen om nettonoll.

Digitalisera

Integrera öppna, smarta, anslutningsbara och skalbara lösningar som möjliggör upp till 40 % av energibesparingarna.

Minska koldioxidavtrycket

Gå mot nyare, renare sätt att använda och generera energi samtidigt som du minskar koldioxidutsläppen.

Utforska våra lösningar för upprustning av fastigheter för hållbarhet

Hållbara fastigheter börjar här

För att kunna leverera hållbara fastigheter behövs sömlös, testad och tillförlitlig integrering av alla system, både inne i och utanför fastigheten − från belysning och uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) − till energi och el samt förnybara energikällor. Teknik och verktyg är också nödvändigt för att samla in fastighetsdata på ett enkelt sätt, tolka datan och sedan agera för att hantera och automatisera systemens energianvändning. Med kontinuerlig övervakning kan prestandan för HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering) förbättras och optimera tillgångens livscykel.

Våra fastighetsautomationslösningar bidrar till att skapa framtidens nettonollfastigheter med testad, inbyggd integrering av system inom hela företaget. På så sätt kan energi- och hållbarhetsutmaningar mötas och modernisera din fastighet effektivt samtidigt som du utnyttjar redan befintliga system och enheter.

  • EcoStruxure™ Building Operation, vårt öppna, skalbara och datacentrala fastighetsautomationssystem, ger sömlös integrering, insyn och styrning i inbyggda och tredjeparts fastighetssystem och delsystem. Visa, hantera och automatisera system och energianvändning från ett enda kontrollcenter och lås upp data från sensorer, anslutna enheter och system så att de kan leverera användbara insikter för att öka hållbarheten.
  • EcoStruxure-uppkopplade rumslösningar bidrar till ökad hållbarhet på rumsnivå. Denna modulära och flexibla teknik, som möjliggörs med en IP-stomme (Internet Protocol), fungerar med fastighetsautomationssystemet EcoStruxure Building Operation för att snabbt minska energislöseri med hjälp av data som samlats in av SpaceLogic-sensorernas realtidsfunktion för närvaroavkänning. Den integrerar och automatiserar även belysning, jalusier och HVAC-system, så att du kan engagera energimedvetna hyresgäster med praktisk styrning.

    Maximera utrymme och energianvändning för dina behov baserat på faktiska data med Planon Workplace Insights, vår programvara för arbetsplatshantering som omvandlar och analyserar data i lättförståeliga dashboards.

  • EcoStruxure Building Advisor, vår serie med digitala tjänster, hjälper till att frigöra fastighetsautomationens prestanda för att underhålla fastigheter både fjärrstyrt och proaktivt. Den ger viktiga insikter i verksamheter och förbättringsområden, minskar energianvändningen och oplanerat underhåll och förlänger tillgångarnas livslängd. För att uppnå bästa möjliga effektivitet under fastighetens livscykel kan dina verksamhetsteam arbeta med våra serviceteam på plats eller en av våra certifierade partners.
  • EcoStruxure Resource Advisor är vår molnbaserade lösning för att hantera energi- och hållbarhetsaspekter. Den centraliserar all företagsövergripande information samt information om energi och hållbarhet till en enda plats och förvandlar data till användbar kunskap. Företag kan samla in, analysera och automatisera information som är viktig för deras hållbarhetsmål, driva dem att fatta bättre affärsbeslut och uppnå snabbare resultat.

Hur vi kan hjälpa ditt företag

Se vad våra kunder säger

Aspiria

Digitalisering och exakt information om anläggningsanvändning är avgörande för att nå och förbli nettonoll. Aspiria, ett över 80 hektar stort innovativt kontorscampus med flera användningsområden och arbetsplatser och allmänna utrymmen i världsklass, använder våra EcoStruxure-lösningar för att uppfylla sina ambitiösa hållbarhetsmål.

Detta har lett till en minskning av den årliga energiförbrukningen med 16 % och en besparing i energikostnader på 1,5 miljoner USD per år, samtidigt som det har bidragit till en minskning av koldioxidutsläppen med över 10 000 ton.

Behöver du hjälp med din hållbara upprustningsstrategi?

Vårt expertteam tar gärna fram en plan för att upprusta fastigheten på ett sätt som minskar klimatpåverkan och framgångsrikt uppfyller hållbarhetsmål.

Behöver du hjälp att genomföra en hållbar upprustning?

EcoXperts, vårt nätverk av utbildade och certifierade partners, är redo att hjälpa dig att välja och installera den teknik som behövs för att upprusta din fastighet.

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.

1. Varför är det viktigt att upprusta fastigheter för hållbarhet?

Under de senaste 50 åren har växthusgasutsläppen ökat med 90 %, och fastigheter står för 37 % av de globala CO2-utsläppen. 30 % av energiförbrukningen i fastigheter slösas bort, och många använder fortfarande fossila bränslen för t.ex uppvärmning. För att begränsa den globala uppvärmningen senast 2050 till målet som angetts av den mellanstatliga klimatpanelen (IPCC) − 1,5°C − måste alla ansträngningar göras för att minska koldioxidavtrycket i fastigheter. Vi uppmuntrar dig att utforska våra strategier för upprustning av fastigheter för hållbarhet så att koldioxidavtrycket minskar och energieffektiviteten förbättras för en mer hållbar nettonoll-framtid.

2. Varför behöver vi nettonollbyggnader?

Det nya, miljövänliga tänkandet hos hyresgäster, anställda och investerare blomstrar. Idag förväntar sig 81 % av hyresgästerna att deras arbetslokaler ska förbättra sin omgivning och sitt välbefinnande. 65 % av jobbkandidater säger att de skulle vara mer benägna att arbeta för ett företag som har kraftfulla miljöpolicyer. Fastighetsinvesterare förväntar sig rapporter om företagsmiljö, sociala frågor och styrning. Hälsointyg och hållbarhetscertifikat för byggnader bidrar till att öka kundnöjdheten och samtidigt stärka varumärkets anseende. Dessutom håller en ny marknad på att utvecklas, med nya operativa utmaningar. Åldrande utrustning kan öka riskerna för säkerhet och pålitlighet samt kostnaderna för reparation eller byten på grund av brister i distributionskedjan. I takt med att system blir mer sammankopplade, automatiserade och strömkänsliga blir underhåll och livscykelhantering av dem allt mer komplexa. I takt med att anläggningsexperter går i pension och den operativa efterfrågan ökar, blir det dessutom svårt att anställa nytt på grund av bristen på utbildad personal inom el-, fastighets-, anläggnings- och internetsäkerhetshantering. Det kan leda till att interna team med mindre erfarenhet och färre personal har ett större ansvarsområde på ett flertal anläggningar. Att upprusta fastigheter för hållbarhet kan vara en lösning på problemet. Kapplöpningen mot nettonoll har mobiliserat 75 % av världens länder att göra nollåtaganden till år 2050. För att uppfylla dessa förväntningar lanserar regeringar aggressiva strategier för att minska befintliga utsläpp från byggnader. Det finns nya tvingande standarder och bestämmelser inom varje jurisdiktion och flera frivilliga standarder och certifieringar för att utrusta team med förstklassiga energihanteringsmetoder. Ekonomiska risker och möjligheter växer. De finansiella riskerna med att inte följa bestämmelser blir allt vanligare i flera länder. Det kan handla om allt ifrån böter till skatter (t.ex. koldioxidskatt som straffar användningen av fossila bränslen). Men statliga ekonomiska incitament kan kompensera din kapitalinvestering i hållbara upprustningar.

3. Var ska man börja med hållbara upprustningar och nettonollbyggnader?

Vi har utarbetat en trestegs-strategi (planera, digitalisera och minska koldioxidavtrycket) som förenar ambitioner med åtgärder för att förverkliga ekonomiska och icke-ekonomiska värden. Oavsett om du just har börjat din resa mot nettonoll, redan har tagit en del steg på den eller är långt framme, kan vi ge dig stöd vid varje steg mot att upprusta fastigheter för hållbarhet.