Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Så här fungerar KNX

I ett KNX-system är alla apparater kopplade till en gemensam busskabel (två trådar) som installeras parallellt med huvudströmkretsen. Varje apparat har möjlighet att kommunicera med alla de andra. KNX-apparater brukar delas in i tre grupper; systemkomponenter, sensorer och aktorer. Dessa apparater monteras antingen i elcentralen eller som yttre apparater på vägg eller i apparatdosa. När en sensor aktiveras så skickas en signal till en eller flera aktorer som utför de önskade åtgärderna. Alla funktioner kan konfigureras och ändras löpande utan påverkan på den fysiska installationen.

Komfortabelt

Nuförtiden ökar förväntningarna på mer komfort och bekvämlighet i vardag och arbetsliv. En modern elinstallation gör livet mycket lättare.

Flexibelt

Framtidssäkra kommande förändringar genom att bygga funktioner som enkelt och kostnadseffektivt kan anpassas till användarens behov utan stora ingrepp i väggar och elinstallation.

Kostnadseffektivt

Ju flexiblare byggnadens system kan möta nya behov och tekniska innovationer, desto större blir dess värde för pengarna.

Tryggt och säkert

Om en byggnad ska vara så säker som möjligt måste byggnadens system kunna reagera snabbt och intelligent i kritiska situationer, oavsett om någon är på plats eller inte.

Enkelt att projektera, installera, styra och bygga ut

En tvåledarkabel räcker, sedan kan alla sensorer och aktorer i huset kommunicera med varandra. Genom att projektera med KNX kan antalet styrkablar minskas dramatiskt. Alla tändtrådar dras till centralen, sedan bestäms funktionen efter hand. Med hjälp av PC-programvaran ETS (Engineering Tool Software) kan du när som helst lägga till, ta bort eller förändra de funktioner du önskar. Du kan också fjärrstyra och kontrollera fastigheten på distans. Använd din iPhone som fjärrkontroll, eller logga in med datorn via Internet.

Spara kostnader med ny teknik

Intelligent byggnadsteknik erbjuder inte bara flexibilitet, bekvämlighet och säkerhet. Det lönar sig också. Med KNX minskar antalet system i fastigheten och därmed även kostnader och potentiella felkällor. På lång sikt kan man spara upp till 30% på driftkostnaderna i jämförelse med konventionella lösningar.

En investering både för ekonomin och miljön

Med hjälp av modern fastighetsautomation med KNX får man kontroll över energianvändningen. Byggnader står för en stor del av vår totala energiförbrukning vilket har lett till att flera nya energieffektiviseringsstandarder har tillkommit. En byggnad vars energieffektivitet är optimerad med fastighetsautomation är dessutom en stor tillgång i balansräkningen.

KNX i kommersiella fastigheter

Automatisk belysningsstyrning

Förprogrammera belysningsscenarier anpassade till behov och verksamhet. Belysningsstyrning i korridorer, trapphus, och rum som sällan används sker via rörelsedetektorer och timers. För att få en optimal arbetsmiljö samtidigt som man sparar energi låter man belysningen styras av aktuellt dagsljus. Belysningsstyrning tillsammans med intelligent värmestyrning kan minska energikostnaderna med upp till 30%.