Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Standardalternativtext

Driv en hållbar tillväxt

Köp energi smartare

Zeigo från Schneider Electric

Använd energi effektivt

Standardalternativ text

Visualisera data

Finansiera kapitalprojekt

Det här är aktiv energihantering

Hantering av företags energi och hållbarhet
Få en inblick i framtidens energihantering och läs mer om hur man utnyttjar energin som en tillgång, anslutningen till Internet of Things (IoT), miljövänliga drivrutiner och nya, miljövänliga affärsmodeller.
Hämta e-boken

Låt våra experter guida dig

Företag spenderar mer än 450 miljarder dollar på energi- och hållbarhetsprogram, men upp till 48 % av företagen har ingen strategisk plan. Ta reda på hur du kan dra nytta av möjligheter för att bli effektivare och spara pengar.
Hämta infografiken

Är du redo för stordata?

Hantering av företags energi och hållbarhet
Upptäck hur energihantering och hållbarhet på företagsnivå kan samla in och analysera data för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Kontakta våra experter

1. Vad är hållbar energi? 

Hållbar energi syftar på rena och förnybara energikällor som minskar miljöpåverkan och erbjuder en långsiktig hållbar energilösning. Dessa resurser, inklusive sol, vind, vattenkraft och geotermisk energi, bidrar till att minska koldioxidavtrycket och garanterar energisäkerheten för kommande generationer.

2. Vad är skillnaden mellan hållbar och förnybar energi? 

Hållbar energi omfattar förnybara resurser, men tar också med de långsiktiga miljöeffekterna, sociala och ekonomiska effekterna som främjar energi och hållbarhet i beräkningarna. Förnybar energi rör endast energikällor som kan fyllas på naturligt.

3. Varför är hållbar energi så viktig för vår framtid? 

Hållbar energi är avgörande för vår framtid eftersom den kan bidra till att minska koldioxidutsläppen, begränsa klimatförändringarna och minska resursåtgången. Att använda förnybara energikällor såsom sol, vind, vattenkraft och geotermisk energi bidrar till en grönare planet och till att säkra en stabil energiförsörjning för framtida generationer.