Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Möjligheter för vattensektorn

Våra lösningar innefattar hela vattencykeln i vatten- och reningsverk, avsaltningsanläggningar och vatten- och avloppsnät. Vi är världsledande inom smart vatten när det gäller hårdvara, programvara och tjänster.

Upptäck våra EcoStruxure-lösningar för vatten och avloppsvatten

Mot reducerade koldioxidutsläpp

Ett praktiskt tillvägagångssätt för att förbättra energieffektiviteten och gå mot koldioxidneutralitet med digitala lösningar
Vatten- och avloppsvattenindustrin bidrar till den globala uppvärmningen eftersom den kräver mycket energi för att bearbeta och distribuera vatten och genererar direkta utsläpp av växthusgaser. Våra lösningar kan hjälpa våra kunder att öka energieffektiviteten, röra sig mot energiövergång och reducera koldioxidavtrycket i infrastrukturen, med det slutliga målet att uppnå netto-noll för koldioxid.

Energi- och processprestanda

Våra programvarubaserade, enhetliga energi- och processystem för anläggningar hjälper dig att optimera energieffektiviteten. Våra lösningar sparar upp till 30 % på energiförbrukningen och minskar CO2-utsläppen i vatteninfrastruktur och drift.

Lösningar för micronät

Fler och fler vatten- och vattenreningsverk väljer att implementera sol- och batterimicronät. Micronät är ett tillförlitligt alternativ när en stabil strömförsörjning är väsentlig, särskilt för sådana energiintensiva branscher.

Upptäck programvara, tjänster och produkter för vatten och avloppsvatten

 

EcoStruxure Asset Advisor

 

EcoStruxure™ Power Advisor

EcoStruxure Resource Advisor

 

EcoStruxure Microgrid Advisor

 

EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

Kontakta säljteamet

Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.
Kontakta säljteamet