Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

    • Schneider Electric a normy

      Poskytujeme komplexnú podporu pre výrobcov rozvádzačov a umožňujeme spoľahlivú konštrukciu a výkon plne kompatibilných rozvádzačov s kompletným sortimentom certifikovaných zariadení, krytov a inštalačných systémov.

    • Default Alternative Text
    • Registrovať/Prihlásiť
Predvolený Alternatívny Text

International Electrotechnical Commission (IEC)

IEC je organizácia 169 členských krajín ktoré pripravujú a publikujú medzinárodné normy pre celú energetickú sieť, vrátane všetkých elektrických, elektronických a súvisiacich technológií, prístrojov a systémov. IEC 61439-1a2 sú kľúčovými referenciami pre vašu dennú prácu v roli výrobcu rozvádzača > IEC webová stránka
Predvolený Alternatívny Text

UL bezpečnostná organizácia

UL je globálna, nezávislá bezpečnostná vedecká spoločnosť zameraná na podporu bezpečnostných riešení pre životné a pracovné prostredie. Elektrické riadiace rozvádzače predávané v Severnej Amerike často vyžadujú UL certifikáciu. > UL website
Predvolený Alternatívny Text

International Organization for Standardization (ISO)

ISO je nezávislá, neštátna medzinárodná organizácia. Prostredníctvom svojich členov spája odborníkov, ktorí zdieľajú vedomosti a rozvíjajú medzinárodné štandardy, ktoré sú založené na konsenze, sú relevantné pre trh, podporujú inovácie a poskytujú riešenia pre globálne výzvy. > ISO web