Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
 • Default Alternative Text

  Prijímanie zmysluplných krokov

  Konkrétne zmysluplné kroky sú jediným spôsobom ako bojovať proti klimatickej zmene. Pozrite sa, aké kroky prijímame my a aké možnosti poskytujeme iným, v našej správe o udržateľnosti spoločnosti Schneider za obdobie 2017 – 2018.

  Zobraziť naše výsledky
 • Default Alternative Text
  Deň prekročenia limitov Zeme

  Odvážne nápady pre udržateľný rast podnikov

  Deň prekročenia limitov Zeme je dátum, kedy ľudia využili viac zdrojov, ako môže Zem v danom roku obnoviť. Tento dátum by sme mohli presunúť o 21 dní, ak by existujúce budovy, priemyselné procesy a aktíva elektrickej produkcie boli dodatočne vybavené aktívnym riadením energie a obnoviteľnými technológiami

  Zistite viac Prečítajte si viac
 • Silhouette Of People On Greeting To The Sun Installation At Sunset.

  Posuňme tento dátum!

  Spolupracujeme so spoločnosťou Global Footprint Network, aby sme zabezpečili, že na našej planéte budú na dosah udržateľné riešenia. Spoločne môžeme posunúť dátum dňa prekročenia limitov Zeme.

  Ďalšie informácie
 • Woman using an electric charging station to power her vehicle. Sustainability, EVlink

  Urýchlenie prechodu energie v 4 rozmeroch

  Výkonný riaditeľ spoločnosti Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, tvrdí, že prechod na nízkouhlíkové energetické systémy je dosiahnuteľný, avšak manažéri zodpovední za rozhodovanie musia konať teraz, aby urýchlili čistú elektrifikáciu, dekarbonizáciu a zlepšenie produktivity energie.

  Ďalšie informácie
  • Budovanie stratégie udržateľnosti Silná stratégia udržateľnosti začína spoľahlivými dátami. Hlavný stratég Emmanuel Lagarrigue vysvetľuje, ako využívame pripojiteľnosť, aby sme posilnili svoje vlastné úsilie o udržateľnosť a úsilie svojich zákazníkov. Vypočujte si, ako spoločnosť uplatňuje ambiciózny prístup k obnoviteľnej energii, poskytuje trvalo udržateľné riešenia tým, ktorí ich potrebujú, a usiluje sa o uhlíkovo neutrálny dodávateľský reťazec.
  • Vplyv udržateľnosti spoločnosti Schneider Od roku 2005 meriame svoj pokrok v oblasti udržateľného rozvoja. Vedúci marketingového oddelenia Chris Leong zdieľa výsledky spoločnosti z roku 2017 a to, ako sa barometer zmenil pre roky 2018 – 2020 kvôli vplyvu udržateľnosti spoločnosti Schneider s ešte ambicióznejšími cieľmi, ktoré budú aj naďalej pomáhať tomu, aby boli prevádzky našich zákazníkov udržateľnejšie. Prečítajte si viac
  • Ciele udržateľného rozvoja

   Spoločnosť Schneider Electric koná v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja (SDG) Spojených národov, univerzálnou výzvou na ukončenie chudoby, ochranu planéty a zabezpečenie toho, aby všetci ľudia mali do roku 2030 pokoj a prosperitu. Zaviazali sme sa splniť 17 cieľov SDG prostredníctvom svojho hlavného podnikania a piatich megatrendov udržateľnosti: Klíma, kruhová ekonomika, etika, zdravie a rovnosť a rozvoj.

   Prečítajte si viac

  Kľúčový nástroj našej cesty udržateľnosti

  Ciele stratégie vplyvu udržateľnosti spoločnosti Schneider v rokoch 2018 – 2020 odrážajú megatrendy udržateľnosti a usmerňujú snahy spoločnosti Schneider o udržateľnosť tým, že jasne stanovujú naše ciele. Toto piate obnovené a aktualizované vydanie pre rok 2018 až 2020 odzrkadľuje náš holistický pohľad na udržateľnosť, spôsob, ako naše snahy o udržateľnosť ovplyvňujú planétu, jej ľudí, náš zisk a zisk našich zákazníkov. Obsahuje prísľuby našim partnerom, zákazníkom a svetu. Je to štandard, podľa ktorého sa meriame a ktorému zodpovedáme. Vyhlásenie Vplyv udržateľnosti spoločnosti Schneider 2018 – 2020 je kontrolované treťou stranou a pokrok sa sleduje a uverejňuje štvrťročne.

  Dievčatá pri hre so šarkanom v pšeničnom poli, veterné turbíny v pozadí

  Klíma

  80 % obnoviteľnej elektriny

  10 % efektívnosť CO2 pri preprave

  100 miliónov metrických ton CO2, ktorým zabránili zákazníci prostredníctvom našich ponúk

  25 % zvýšenie obratu našich služieb energie a udržateľnosti EcoStruxure
  75 % predaja v rámci nášho nového programu Green Premium™

  200 pracovísk s označením Towards Zero Waste to Landfill (Snaha neposielať na skládky žiaden odpad)

  100 % kartónov a paliet na prepravu z recyklovaných alebo certifikovaných zdrojov

  100 000 metrických ton, ktorým sa zabránilo v rámci primárnej spotreby zdrojov prostredníctvom recyklácie ™, recyklácie a programov spätného odberu
  Predvolený Alternatívny Text

  Kruhová ekonomika

  Podnikatelia hovoria na stretnutí

  Zdravie a rovnosť

  70 % skóre v našom indexe zapojenia zamestnancov

  1 zdravotný incident na milión odpracovaných hodín

  90 % zamestnancov má prístup ku komplexnému programu a zaistenie pohody v práci

  100 % zamestnancov pracuje v krajinách, ktoré úplne zaviedli naše zásady pracovného voľna z rodinných dôvodov

  100 % pracovníkov absolvovalo 12 hodín vzdelávania v roku s 30 % pomerom digitálneho vzdelávania

  90 % administratívnych pracovníkov má individuálny plán rozvoja

  95 % zamestnancov pracuje v krajine so zavedeným záväzkom a procesom na dosiahnutie platovej rovnosti pohlaví
  nárast o 5 bodov/100 v priemernom skóre hodnotení podľa normy ISO 26000 pre našich strategických dodávateľov


  300
  dodávateľov ohodnotených z hľadiska dodržiavania ľudských práv a šetrnosti voči životnému prostrediu na pracovisku


  100 % zamestnancov pracujúcich v oblasti predaja, obstarávania a financií vyškolených o tom, ako predchádzať korupcii
  Nadriadený a pracovník používajúci digitálny tablet v továrni

  Etika

  pracovníci v teréne v tréningovom kurze spoločnosti Schneider Electric

  Vývoj

  4-násobný obrat programu prístupu k energii


  350 000 znevýhodnených ľudí vyškolených v oblasti riadenia energie


  12 000 dní dobrovoľníctva vďaka našej globálnej platforme VolunteerIn

  Energia a udržateľnosť pre celosvetový rast

  V spoločnosti Schneider Electric sa staráme o mnohé miesta, kde vykonávame naše obchodné činnosti. To znamená, že zohrávame aktívnu úlohu pri poskytovaní služieb na trhoch, ktoré spotrebujú 70 % celosvetového dopytu po energii, ale prinášame aj hospodársky a udržateľný rozvoj niektorým z najodľahlejších komunít na celom svete bez sietí.
  • Pomáhame klientom, aby ich činnosti boli udržateľnejšie.

   Objavte, ako spoločnosť Schneider Electric poskytuje inováciu na každej úrovni, aby pomohla spoločnosti AEG dosiahnuť ciele udržateľnosti.

  • Dosiahnutie dlhodobých cieľov

   „Schopnosť premeniť všetko na čísla nám umožňuje spätne komunikovať s výkonnými pracovníkmi o tom, ako napredujem – čo sa dá zmerať, je možné jednoduchšie dosiahnuť.“ 
   Ron Voglewede, riaditeľ pre globálnu udržateľnosť, Whirlpool Corporation

  • Jedna značka, mnoho výhod: Príbeh značky Green Premium

   Naša ekoznačka Green Premium prináša kompletné informácie o životnom prostredí pre každého, od majiteľov domácností cez správcov budov a architektov až po našich distribútorov a partnerov z oblasti výrobcov pôvodných zariadení (OEM).

  Prečítajte si viac o najnovších udalostiach v oblasti udržateľnosti

  Posledné novinky a udalosti

  Konverzujte s nami

  Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!