Naše značky

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Naša podniková stratégia udržateľnosti

Program Schneider Sustainability Impact pre obdobie 2021 - 2025

Konkrétne a ambiciózne ciele pre zaistenie udržateľnosti v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Záväzok Schneider Electric Net-Zero (uhlíková neutralita)

Naše ciele Net-Zero sú potvrdené iniciatívou Science-Based Targets. Máme 3 míľniky, ktoré vedú k Net-Zero v rámci nášho hodnotového reťazca - do roku 2050.

Záväzok spoločnosti Schneider Electric v oblasti biodiverzity

Zaviazali sme sa, že do roku 2030 dosiahneme prakticky nulové straty v oblasti biodiverzity v súvislosti s našou prevádzkou, aby sme zachovali prírodné ekosystémy a zdroje.

Našich 6 dlhodobých záväzkov

Pozrite sa, ako sme na čele cesty k urýchleniu udržateľného pokroku našich zákazníkov, zamestnancov, partnerov a komunít.

Klíma

Rýchlym tempom sa darí dosiahnuť net-zero v našich operáciách, s partnermi a zákazníkmi.

Zdroje

Podpora cirkulárnej ekonomiky a zachovanie bohatstva a biodiverzity našej planéty.

Dôveryhodnosť​

Dodržiavanie sociálnych, riadiacich a etických noriem zo strany zainteresovaných strán.

Rovnosť

Podporujeme rôznorodosť a inklúziu na pracovisku aj pre tých, ktorí nemajú prístup k energii.

Generácie​

Zvyšovanie kvalifikácie a rozvíjanie všetkých naprieč generáciami, aby každý z nich prispieval a prosperoval.

Lokálne

Pomáhanie miestnym tímom a partnerom viesť ľudí, a mať na nich dopad.

Postrehy o udržateľnosti

Featured blogs and white papers

Akcia na dosiahnutie spravodlivého prechodu na COP27 v oblasti energie

Pohľad na vybudovanie bezpečnej a udržateľnej energetickej budúcnosti pomocou kolektívnych a systémových opatrení

Tri transformácie podporujú naše činnosti na ochranu klímy

Prečo je riešenie dopytu po energii kľúčom k udržaniu globálneho otepľovania pod kontrolou.

Imperatív 2030

Z nášho najnovšieho výskumu boli zistené tri riešenia, ktoré treba okamžite prijať a vrátiť sa na cestu k splneniu cieľa 1,5°C.

Štyri kroky na zníženie množstva uhlíka

Užitočný a praktický prehľad procesov, ktoré môžu organizácie podniknúť na správne riešenie dekarbonizácie.

Čistý vzduch na boj proti klimatickej zmene

Prečo alternatívy k SFS6 a ďalším skleníkovým plynom sú nevyhnutné na zníženie emisií uhlíka.

Už žiadna strata biodiverzity

Prístup založený na faktoch k meraniu, stanovovaniu cieľov a zastaveniu straty biodiverzity.

Zameranie na krátkodobé opatrenia

Spoločnosť BNEF sa pýta nášho riaditeľa pre stratégiu a udržateľnosť, ako urýchliť opatrenia v oblasti klímy.

Na všetkých generáciách záleží

Náš prístup založený na faktoch k meraniu, stanovovaniu cieľov a zastaveniu straty biodiverzity.

Zapojenie nášho dodávateľského reťazca do projektu Zero Carbon

Zistite, ako pomáhame 1 000 dodávateľom plniť ich ciele v oblasti klímy a znížiť emisie CO2 o polovicu do roku 2025. Vďaka nášmu špecializovanému programu dekarbonizácie, ktorý ponúka školenie, odbornú podporu, nástroje a riešenia, naši partneri získajú všetko, čo potrebujú na urýchlenie svojho podnikania.
Zistite viac
Forest water
Sme šampiónom v oblasti klímy už 12. rok za sebou
Už 12. rok za sebou v zozname najudržateľnejších spoločností Corporate Knights Global 100
V roku 2023 sme už 3. rok za sebou získali platinové hodnotenie
6 rokov za sebou v zozname najobdivovanejších spoločností sveta
Nositeľ ocenenia Terra Carta Seal za rok 2022
Už 12. rok za sebou sme v top 100 najetickejších spoločností
Líder vo svojom odvetví už 12. rok za sebou
Sme #1 vo svojom sektore, zaradená do rebríčkov Euronext Vigeo
Už 6. rok v rebríčku Bloomberg Gender-Equality Index
Už 7. rok za sebou sme súčasťou rebríčka FTSE4Good Index
V top 15 už 8. rok za sebou
Líder v oblasti diverzity už 4. rok za sebou
Sme celosvetovo v top 100 za rovnosť pohlaví

2030 Agenda OSN pre udržateľný rozvoj

17 cieľov udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov je zameraných na ochranu planéty, zmiernenie chudoby, dosiahnutie celosvetového mieru a spravodlivosti. Schneider Sustainability Impact and Essentials sú transformačné nástroje, ktoré sú zosúladené so všetkými SDG. Podporujú rýchle, prevratné zmeny, ktoré zvyšujú výkonnosť našej spoločnosti v oblasti udržateľnosti, a podporujú vedúce postavenie v oblasti sociálnej zodpovednosti podniku.

Viac o tom, čo robíme pre udržateľnosť

Správy z oblasti udržateľnosti

Získajte prístup k výsledkom a správam o dopadoch programu Schneider Sustainability Impact na jednom mieste.

Poradenské služby v oblasti klimatických zmien

Potrebujete pomoc pri definovaní vašej stratégie v oblasti udržateľnosti, pri nastavovaní alebo urýchľovaní vášho programu?

Udržateľný prehľad pre vás

Najnovšie blogy, podcasty, dokumenty a ďalšie informácie o udržateľnosti, Elektricity 4.0 a automatizácia novej generácie.

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!

Ako môžeme vytvoriť udržateľný a inkluzívny svet prostredníctvom komplexnej stratégie podnikovej udržateľnosti?

Spoločnosť Schneider Electric ide ako udržateľná spoločnosť príkladom, a to prostredníctvom digitálnej transformácie a automatizácie novej generácie tým, že sa riadi stratégiou podnikovej udržateľnosti s cieľmi znižovania množstva uhlíka v jej jadre. Spoločnosť Schneider Electric, ktorá je spoločnosťou s vplyvom na životné prostredie, sa zaväzuje angažovať sa v udržateľnosti na všetkých frontoch, vrátane klímy, zdrojov, rodovej rozmanitosti a inklúzie. Schneider Electric je lídrom v oblasti prechodu na nulovú spotrebu a je pripravená prepojiť odolnosť a udržateľnosť podnikania svojich partnerov tým, že im pomôže vytvoriť inovatívne stratégie udržateľnosti podnikania, ktoré zaistia čo najviac dostupnej energie, zdrojov a ľudí. Náš program Schneider Electric Sustainability Impact (SIG) sa zameriava na dosiahnutie cieľov v oblasti životného prostredia, spoločnosti a riadenia (ESG), ako aj na uhlíkovú neutralitu do roku 2025, zvyšovaním nášho úsilia v boji proti klimatickým zmenám, sociálnej nerovnosti a plnenia miestnych záväzkov. Spolupracujeme s našimi zákazníkmi a dodávateľmi s cieľom nasadiť služby a riešenia, ktoré poskytujú energetickú účinnosť a udržateľnosť, a smerovať ich k zníženiu emisií uhlíka. Naše inovatívne portfólio nám pomáha posunúť sa smerom ku klimaticky pozitívnemu svetu prostredníctvom nepretržitých investícií, a vývoja spoľahlivej a zelenej energie na okamžité a trvalé uhlíkovo neutrálne operácie v súlade s naším záväzkom v oblasti znižovania uhlíkovej stopy.

Zaviazali sme sa chrániť prírodné ekosystémy a zdroje na našej planéte tým, že zachováme dôveru našich zákazníkov prostredníctvom vysokých sociálnych, riadiacich a etických štandardov, aby sme zabránili strate biodiverzity. Veríme vo vytváranie rovnakých príležitostí a dbáme na to, aby bola jedinečnosť oceňovaná a pracovné prostredie inkluzívne. Veríme v podporu vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a rozvoja každej generácie, ktorá dláždi cestu ďalšej generácii. Naším cieľom je posilniť miestne komunity podporovaním miestnych iniciatív a umožnením jednotlivcom a partnerom, aby sa udržateľnosť stala realitou pre všetkých. Naši odborníci, ktorí majú mnoho skúseností s globálnymi iniciatívami v oblasti udržateľnosti podnikania, vrátane programov na znižovanie emisií oxidu uhličitého, energetickej efektivity, obnoviteľnej energie a iniciatív dodávateľského reťazca, umožňujú našim klientom nájsť si cestu k nulovej spotrebe, a k vedúcim postaveniam v oblasti klímy .