Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

50 %

zamestnaných žien

40 %

žien vo vedení na základnej úrovni

30 %

žien vo vedúcich tímoch

50 miliónov

ľudí s prístupom k zelenej elektrine

Presadzovanie rodovej rovnosti na pracovisku

Sme na čele v oblasti rodovej rovnosti

So 7 ženami v našom výkonnom výbore sme jednou z najviac vyvážených spoločností z hľadiska rodovej rovnosti. Napriek tomu však stále zvyšujeme latku rodovej rovnosti na všetkých úrovniach organizácie tým, že znižujeme rozdiely v odmeňovaní, bojujeme proti predsudkom, a uplatňujeme flexibilné zásady práce a dovolenky.
Zistite, ako to robíme

Riešenie nerovnosti prístupu k energiám

Prístup k energii, základné ľudské právo

Viac ako 700 miliónov ľudí stále žije bez elektriny, čím sa obmedzuje ich kvalita života, štúdium a pracovné vyhliadky. Je to neprijateľné, preto spolupracujeme s ľuďmi a partnermi na mieste pri vývoji a poskytovaní prispôsobených riešení, ktoré rozširujú prístup k energii pre rozvoj rovnakých príležitostí.

Hlavné body z oblasti rovnosti

Uznanie piaty rok za sebou

V indexe rodovej rovnosti Bloomberg sme sa pevne zaviazali presadzovať a uľahčovať rovnaké príležitosti všade.

Dostupné riešenia pre čistú energiu

S nadáciou Solar Impulse identifikujeme a podporujeme riešenia, ktoré sa môžu vo veľkom rozsahu použiť na rozšírenie prístupu k energii.

Inovácia a rozmanitosť idú spolu ruka v ruke

Inšpirujte sa tým, ako môže rozmanitosť v pohlaví, etnickej príslušnosti a skúsenostiach viesť k tvorivým a inovatívnym výsledkom.

Nové spôsoby pre nové časy

Ponaučenie z pandémie - je nevyhnutné prispôsobiť naše pracovné pravidlá, ktoré umožňujú flexibilitu a čas na rodinu.

Off-grid elektrifikácia je možná

Naša softvérová platforma na vzdialenú správu, ktorá je založená na cloude môže pomôcť inštalatérom pripojiť sa k off-grid inštaláciám a spravovať ich.

Odporúčania pre zdravé pracovisko

Na základe štúdie, ktorú sme uskutočnili v spolpráci s OSN, ktorá sa zaoberala realizáciou holistického a vyváženého prístupu z hľadiska rodovej rovnosti.

Nikoho nenecháme pozadu

V krízových a núdzových situáciách spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami, ako je UN HCR, a vytvárame riešenia prístupu k energii, ktoré sú prispôsobené ich potrebám.

Veľká odmena

Naše postupy pri odmeňovaní sú takéto: rovnaká odmena za rovnakú prácu a spravodlivé odlíšenie výkonnosti a správania zamestnancov.

Naše rovnaké záväzky prispievajú k SDG OSN

V súlade s naším cieľom prepojiť pokrok a udržateľnosť, naše iniciatívy udržateľnosti podporujú 17 cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja.

Viac o našom záväzku rovnosti

Diverzita, rovnosť a inklúzia

Viac o našej kultúre, hodnotách a pravidlách pre kvalitnú rozmanitosť a začlenenie do pracovného prostredia

Kariéra v spoločnosti Schneider Electric

Pozrite si najnovšie príležitosti priamo pre vás a budujte svoju kariéru spolu s nami.

Správy z oblasti udržateľnosti

Získajte prístup k výsledkom a správam o dopade programu Schneider Sustainability Impact na jednom mieste.

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!

Ako môžu rovnaké príležitosti v práci a spravodlivý prístup komunít k energii vytvoriť trvalo udržateľný rozvoj? 

Spoločnosť Schneider Electric sa zameriava na vytváranie rovnakých príležitostí v práci v inkluzívnom prostredí, v ktorom sa oceňuje podniková rozmanitosť a inklúzia, a na rozšírenie spravodlivého prístupu k energii pre všetky komunity, aby sa udržateľnosť stala globálnou, ale aj miestnou realitou. Spoločnosť Schneider Electric, ktorá je jednou z najrozmanitejších, najinkluzívnejších a najspravodlivejších spoločností na svete, verí v podporu rôznorodosti, vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, rozvoja svojej pracovnej sily a poskytovanie prístupu k energii všetkým externým stranám s cieľom riešiť klimatické zmeny. Preskúmajte našu chartu v oblasti rovnosti, ktorá sa zameriava na rodovú rovnováhu pomocou iniciatív pre ženy, aby si ich zamestnali a naučili ich viesť a plniť úlohy v oblasti riadenia. Zdôrazňuje tiež naše úsilie v boji proti zmene klímy a sociálnej nerovnosti prostredníctvom prístupu k zelenej elektrine pre všetkých. Sme na čele boja proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov a nevedomej zaujatosti, a podpory inkluzívnych a flexibilných pracovných pravidiel, ktoré uľahčujú život a kariérny rast našich ľudí. Zaviazali sme sa k rovnocenným, spravodlivým mzdám pre zabezpečenie živobytia. a od našich partnerov dodávateľského reťazca očakávame dôstojné pracovné normy. Naša spoločnosť je spoločnosťou ľudí, ktorá prijíma rozdiely a vytvára inkluzívnu kultúru úcty, kde je každý rovný, jedinečný a zabezpečený, aby bol každý schopný dokázať maximum. Objavte naše off-grid riešenia pre zelenú a spoľahlivú elektrinu, kde spolupracujeme s našimi ľuďmi a partnermi, aby sme umožnili komunitám na celom svete prístup ku spoľahlivej, bezpečnej, efektívnej a udržateľnej energii na dosiahnutie rovnocenného rozvoja. Spoločnosť Schneider Electric zamýšľa zlepšiť životy ľudí na celom svete tým, že vyvinie udržateľné energetické riešenia a rozšíri svoju podporu inkluzívnej kultúre a rovnakým príležitostiam pri práci. Veríme, že všetky formy diverzity prinášajú spoločnosti skutočnú hodnotu a posilnenie ekosystému, pretože rozmanité pohlavia, etnicity a skúsenosti môžu priniesť kreatívne a inovatívne výsledky.