Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

CBGS-1

GIS primárne rozvádzače do 36 kV - menovitý prúd 2000A

Izolovaný, v kove zapuzdrený rozvádzač SF6 do 36 kV

CBGS-1
 • Vlastnosti

  • Každá funkčná jednotka sa skladá zo samostatných oddielov:
  . skriňa NN
  . prípojnicový oddiel
  . hlavný oddiel (izolovaný SF6)
  . oddiel kabeláže VN
  • Výkony:
  . technológia: SF6
  . norma: IEC
  . menovité napätie: 36 kV
  . prípojnicový systém: jednoduchý alebo dvojitý
  . prípojnica menovitého prúdu: 2500 A
  . menovitý prevádzkový prúd: 2000 A
  . menovitý dynamický výdržný prúd: 31,5 kA
  . klasifikácia vnútorného oblúka: AFLR 25 kA/1s
  . strata kontinuity služby: NA
  . klasifikácia kategórie: NA


  Výhody

  Maximálna bezpečnosť na obmedzenom priestore
  • Neprerušovaná prevádzka: neovplyvňovaný prostredím, možnosť dvojitej prípojnice, večne zaplombované oddiely, znížený tlak plynu
  • Maximálna bezpečnosť: bezpečnosť prevádzky (ochrana), testy IAC
  • Optimalizácia investícií: úspora priestoru, úspory na údržbe...

  Aplikácie

  • Vnútorná rozvodňa (VVN/VN–VN/VN) pre zariadenia pre prívod energie, veterné elektrárne, letiská, trakčné meniarne, veľké priemyselné podniky...