Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

CBGS-1

GIS primárne rozvádzače do 36 kV - menovitý prúd 2000A

Izolovaný, v kove zapuzdrený rozvádzač SF6 do 36 kV

CBGS-1
 • Vlastnosti

  • Každá funkčná jednotka sa skladá zo samostatných oddielov:
  . skriňa NN
  . prípojnicový oddiel
  . hlavný oddiel (izolovaný SF6)
  . oddiel kabeláže VN
  • Výkony:
  . technológia: SF6
  . norma: IEC
  . menovité napätie: 36 kV
  . prípojnicový systém: jednoduchý alebo dvojitý
  . prípojnica menovitého prúdu: 2500 A
  . menovitý prevádzkový prúd: 2000 A
  . menovitý dynamický výdržný prúd: 31,5 kA
  . klasifikácia vnútorného oblúka: AFLR 25 kA/1s
  . strata kontinuity služby: NA
  . klasifikácia kategórie: NA


  Výhody

  Maximálna bezpečnosť na obmedzenom priestore
  • Neprerušovaná prevádzka: neovplyvňovaný prostredím, možnosť dvojitej prípojnice, večne zaplombované oddiely, znížený tlak plynu
  • Maximálna bezpečnosť: bezpečnosť prevádzky (ochrana), testy IAC
  • Optimalizácia investícií: úspora priestoru, úspory na údržbe...

  Aplikácie

  • Vnútorná rozvodňa (VVN/VN–VN/VN) pre zariadenia pre prívod energie, veterné elektrárne, letiská, trakčné meniarne, veľké priemyselné podniky...