Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Lexium 32 & Motory

Servopohony od 0,15 do 7 kW

Servopohony Lexium 32: od 0,15 do 7 kW - Servopohony a krokové pohony

Lexium 32 & Motory
 • Vlastnosti

  Udáva smer v univerzálnych servopohonoch

   

  • Servomeniče v tvare knihy (book)
  • Zjednodušuje fázy: návrh, uvedenie do prevádzky, údržba (po celú dobu životnosti stroja)

  Mimoriadny výkon a kompaktné prevedenie

  • Krátka doba odozvy vďaka veľkej šírke pásma regulátora: 1 600 Hz
  • Hustota výkonu - 548 W / l – znamená úsporu miesta v každom rozvádzači
  • Menší rozvádzač znamená úsporu zastavanej plochy a zníženie investičných nákladov

  Jednoduchý návrh, inštalácia a uvedenie do prevádzky

  • Výkonný SW zjednodušuje konštrukciu stroja a skracuje dobu potrebnú k jeho uvedeniu do prevádzky
  • Inovovaná funkcia auto-tuningu taktiež zjednodušuje uvedenie do prevádzky
  • Odpojiteľné, farebne rozlíšené konektory, ešte viac skracujú inštaláciu

  Vždy pripravený

  • Rýchla integrácia do rôznych architektúr vďaka univerzálnej ponuke rozhraní
  • Komunikačné možnosti dovoľujú servopohonom Lexium 32 prispôsobiť sa ozaj širokej škále aplikácií
  • Servomeniče 32 hravo zvládnu i staršie servomotory, napr. pri repasoch strojov

  Integrovaná funkčná bezpečnosť

  • Funkcia Bezpečné odpojenie točivého momentu (STO) už v základe (STN EN 61800-5-2) umožňuje bezpečné zastavenie a úsporu kabeláže
  • Voliteľne (modul eSM) sú k dispozícií ďalšie bezpečnostné funkcie:
   o Bezpečné zastavenie 1 (SS1)
   o Bezpečné zastavenie 2 (SS2)
   o Bezpečne obmedzená rýchlosť (SLS)
   o Bezpečné prevádzkové zastavenie (SOS)


  Výhody

  Inšpirovaný jednoduchosťou !

  Lexium 32 je systém univerzálnych servo pohonov. Skladá sa z 3 radov servomeničov a 2 radov servomotorov, vrátane širokej ponuky príslušenstva.

  Aplikácie

  • Baliace stroje
  • Manipulácia s materiálom
  • Textilné stroje
  • Tlačiarenské stroje
  • Spracovanie materiálu
  • Špeciálne a jednoúčelové stroje

  Gallery

  • Servomeniče Lexium 32 Compact, Lexium 32 Advanced, Lexium 32 Modular a servomotory BMH a BSH
  • Tvar knihy (book) a montáž bok po boku významne redukuje zastavanú plochu
  • Vďaka šikovnej pamäťovej karte je uvedenie do prevádzky otázkou maximálne 3 minút