Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

spaceLYnk

Zjednodušte si život v budove

spaceLYnk prepája možnosti v celej budove

spaceLYnk
 • Vlastnosti

  spaceLYnk prepája riadiace funkcie budovy, čím prináša komplexný manažment budovy pre malé, stredné aj veľké budovy. 

  Centralizované riešenia, ktoré znižuje spotrebu energie a¬prevádzkové náklady, zvyšuje flexibilitu a¬zjednodušuje riadenie budovy. 

  spaceLYnk je¬nový logický kontrolér, ktorý umožňuje pripojenie rôznych štandardov a¬protokolov pre¬domácu automatizáciu a meranie energie.

  Výhody

  ¬Použitím spaceLYnk môžete riadiť a¬ovládať hlavné funkcie budovy ako¬osvetlenie, žalúzie a¬vykurovanie.

  Máte dostupné informácie pre¬údržbu, alarmy, vypálené žiarovky alebo stavy všetkých pripojených budov s¬permanentnou dostupnosťou. To¬všetko zjednodušuje efektívne plánovanie údržby, čo je jednoduché a¬úsporné najmä v¬rozsiahlych komplexoch budov. 

  Okrem toho, intuitívne rozhranie spaceLYnk - lokálne alebo vzdialene kedykoľvek k¬dispozícii - sleduje informácie o aktuálnom a historickom stave budov.

  spaceLYnk je¬flexibilný
  - Vzájomná spolupráca a prepojenie rôznych automatizačných systémov budov

  spaceLYnk je¬rozšíriteľný
  - Ovládanie je¬možné prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka

  spaceLYnk je¬efektínvy
  - Ľahká inštalácia a opakovaná konfigurácia


  Aplikácie

  Malé a¬stredné budovy
  Jedinečné rozhranie zobrazuje meranie energie, údaje potrebné pre¬ovládanie a¬údržbu budovy. Miestny a¬diaľkový prístup cez¬PC, smartfón a tablet umožňuje nepretržité riadenie a¬okamžité reakcie.

  Veľké budovy
  Spolupracuje s¬rôznymi systémami. SpaceLYnk umožňuje pripojenie osvetlenia, žalúzií a riadenia vykurovania do¬centrálneho systému BMS, napr. SmartStruXture.