Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Rozvod vzduchu v miestnosti

Ventilácia vzduchom pre rozvodne káblov

Najefektívnejšia cesta k zníženiu teploty v káblovej rozvodni až o 40 °F (22 °C).

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Rozvod vzduchu v miestnosti schneider.label Ventilácia vzduchom pre rozvodne káblov
 • Vlastnosti

  Teplotné záťaže v rozvodniach káblov rastú vplyvom zavádzania takých technológií, ako je prenos hlasu po sieti (VoIP) a napájanie cez sieť Ethernet (PoE). V mnohých rozvodniach, do ktorých sa tieto technológie zaviedli, sa nenavrhlo zodpovedajúce chladenie. Jednotka na vetranie káblových rozvodní je rýchlo spustiteľný systém na odvod tepla s možnosťou montáže na stenu alebo strop, ktorý je osobitne určený do prostredia káblových rozvodní. Vypúšťaním horúceho vzduchu z rozvodne do priľahlého priestoru sa umožňuje, aby klimatizovaný vzduch (prichádzajúci vstupnou nasávacou vzduchovou mriežkou) vykonával účinnejšie chladenie v čase záťaže. Táto nákladovo úsporná jednotka je výbornou alternatívou k drahším klimatizačným systémom a zabezpečuje spoľahlivý odvod tepla, pričom je schopná ochladiť rozvodne až o 22 °C (40 °F). Ak sa zapojí do jednotky UPS, môže sa tiež použiť ako záložný systém na odvod tepla pre už existujúcu klimatizačnú jednotku, čím je možné maximalizovať dostupnosť systému v prípade zlyhania napájania. Zdvojené ventilátory zvyšujú dostupnosť a stavové kontrolky LED a beznapäťové výstupy vylepšujú možnosti správy jednotky. Nastaviteľná rýchlosť ventilátorov umožňuje používateľovi voliť medzi maximálnymi výkonmi.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Systém ventilátorov odolný voči chybám - V prípade poruchy ventilátora budú zostávajúce ventilátory pokračovať v prevádzke.

  Možnosť riadenia

  • Výstup s beznapäťovým kontaktom - Pri použití so systémom či jednotkou na monitorovanie prostredia spoločnosti APC poskytuje vzdialené upozornenia na zlyhanie.
  • Stavové indikátory LED - Vizuálne indikátory umožňujú rýchly prehľad o stave jednotky a napájania.
  • Prediktívne upozorňovanie na poruchy - Maximalizuje dostupnosť systému tým, že poskytuje včasné upozornenie na potrebu výmeny ventilátora alebo filtra.

  Agilnosť:

  • Jednoduchá inštalácia - Inovatívny dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu, ktorú zvládne takmer každý.
  • Viac spôsobov montáže - Flexibilný dizajn umožňuje inštaláciu na stenu i na strop.

  Prispôsobiteľnosť

  • Neutrálne z hľadiska architektúry - Nenápadný dizajn a farebné prevedenie umožní splynutie s okolím.
  • Možnosť pevného zapojenia - Na inštalácie, v ktorých sa požaduje alebo je nutné pevné zapojenie.

  Gallery