Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Modulárne príslušenstvo k napájaniu

Moduly a príslušenstvo na upgrade a rozšírenie modulárnych jednotiek na rozvod napájania.

Najľahší spôsob ako zabezpečiť mimoriadne vysokú účinnosť a škálovateľnosť pre jednotky na rozvod napájania v náročných, kriticky dôležitých podnikových aplikáciách.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Modulárne príslušenstvo k napájaniu schneider.label Moduly a príslušenstvo na upgrade a rozšírenie modulárnych jednotiek na rozvod napájania.
 • Vlastnosti

  Moduly na rozvod napájania spoločnosti APC zjednodušujú globálne zavádzanie štandardného rozvodného systému napájania, ako aj rozširovanie existujúcich riešení s modulárnymi jednotkami na rozvod napájania spoločnosti APC. K dispozícii je široká ponuka ističov a konektorov, ktorá umožňuje zabezpečiť jednofázové aj trojfázové napájanie. Napájacie moduly sú vybavené bezpečnostnými funkciami, ako je západka odpájajúca istič od napájacej siete so striedavým prúdom a konektory so spoľahlivým uzamykacím systémom. Integrované monitorovanie poskytuje informácie o spotrebe pripojených zariadení.

  Výhody

  Pohodlie

  • Globálna ponuka výrobkov - Štandardizácia jednotiek na rozvod napájania v celom podniku je jednoduchá - široká ponuka jednofázových a trojfázových rozvodných modulov uspokojí jedinečné požiadavky na napájanie v dátových centrách po celom svete.
  • Inštalácia ističov bez náradia - Nainštaluje výrobcom zostavené moduly na rozvod napájania do desiatich minút - bez použitia náradia

  Možnosť riadenia

  • Monitorovanie napájania - Meranie a monitorovanie spotreby energie a jej využitia použitím obvodov na monitorovanie prúdu a meranie výstupu, ktoré sú dodávané bez navýšenia ceny
  • Stavové indikátory LED na rýchle informovanie - Informácie o stave prístupu a výkonnosti modulu na rozvod napájania

  Bezpečnosť

  • Bezpečnosť - Zdokonalené bezpečnostné prvky, ktoré zahŕňajú izoláciu všetkých dotykových plôch, a spoľahlivý blokovací systém znižujú riziko nežiaduceho odpojenia

  Gallery