Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

NetBotz 200

Monitorovanie prostredia pre sieťové skrine a dátové strediská

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
NetBotz 200 schneider.label Monitorovanie prostredia pre sieťové skrine a dátové strediská
 • Vlastnosti

  Systém NetBotz 200 ponúka nákladovo najvýhodnejšie monitorovanie bezpečnosti a prostredia cez sieť. Umožňuje vzdialené monitorovanie vlhkosti, teploty, kontaktov vo dverách a beznapäťových kontaktov a ďalších položiek vo vašom prostredí. Ďalšie funkcie, ako je integrácia so StruxureWare Data Center Expert a používateľom definované výstrahy, robia zo systému NetBotz 200 perfektnú jednotku na ochranu vašich IT zariadení pred hrozbami z prostredia. Zariadenie NetBotz 200 je možné použiť na monitorovanie vedenia od sieťových rozvádzačov k dátovým strediskám, ale bežne sa inštaluje v dátových strediskách.

  Výhody

  Agilnosť:

  • Nastaviteľný prah - Definície prahových úrovní (viac úrovní pre každý senzor, harmonogram, úrovne závažnosti) podľa vašich požiadaviek.

  Dostupnosť

  • Monitorovanie prístupu - Detekcia vstupu neoprávnených osôb dverovým spínačom.
  • Environmentálne monitorovanie - Ochrana zariadenia pred zlyhaním spôsobeným celým radom možných vplyvov okolitého prostredia.
  • Notifikácia porúch - Oznamovanie udalostí v reálnom čase minimalizuje čas odozvy na kritické situácie týkajúce sa fyzickej infraštruktúry. Umožňuje správcom IT skrátiť stredný čas opráv, zvýšiť efektivitu a maximalizovať čas chodu.
  • Vzdialená výbava na reštart - Obmedzuje vysielanie technikov na vzdialené miesta.

  Možnosť riadenia

  • Kompatibilný so systémom riadenia podniku - Zasielaním správ SNMP prostredníctvom rozhrania PowerNet MIB môžete sprístupniť informácie o jednotke UPS v preferovanom podnikovom systéme správy cez SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3
  • Integrované s expertom pre dátové centrá StruxureWare - IT kompatibilný, škálovateľný monitorovací prístupový systém, ktorý zhromažďuje, organizuje a distribuuje kritické výstrahy, videozáznamy sledovacích kamier a ďalšie kľúčové informácie a poskytuje zjednotený pohľad na komplexné prostredie fyzickej infraštruktúry z ktoréhokoľvek miesta v sieti

  Marketingové črty

  • Dostupné z prehliadača - Používateľské rozhranie sa zobrazuje v prehliadači. Poskytuje rýchly prístup z akéhokoľvek miesta v zabezpečenej sieti.
  • Nastaviteľné eskalačné politiky - Výstrahy sú spracovávané v súlade s havarijnými plánmi a sú prijímané v rôznych formátoch.
  • Notifikácia porúch - Oznamovanie udalostí v reálnom čase minimalizuje čas odozvy na kritické situácie týkajúce sa fyzickej infraštruktúry. Umožňuje správcom IT skrátiť stredný čas opráv, zvýšiť efektivitu a maximalizovať čas chodu.
  • Videokamera s neobmedzeným pohybom - Získajte videozáznam pri použití s kompatibilným zariadením NetBotz.
  • Podpora prenosných vreckových zariadení - Odosiela výstrahy formátované pre zariadenia typu PDA, vrátane obrázkov a odkazu na živý videoprenos na vaše zariadenie Palm/Blackberry/PocketPC.
  • Nastaviteľnosť - Rozšíriteľná platforma umožňuje škálovanie na účel zmien potrieb spoločnosti a ďalších okamžitých zmien. Podľa potreby je k dispozícii správa pridaných zariadení a výkonné funkcie, kým aplikácie na správu služieb pomáhajú rozšíriť možnosti správy zariadení.

  Ochrana

  • Bezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.

  Celkové náklady majiteľov

  • Dostupné z prehliadača - Používateľské rozhranie sa zobrazuje v prehliadači. Poskytuje rýchly prístup z akéhokoľvek miesta v zabezpečenej sieti.

  Gallery