Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

NetBotz 200

Cost-effective and flexible environmental monitoring for all IT environments, from small edge networks to large data centers

Surveillance, Sensing, and Environmental Monitoring, from Edge Networks to Data Centers

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
NetBotz 200
 • Výhody

  Agilnosť:
  • Flexibility and adaptability - Can be the environmental monitoring solution, or the rack access control solution, or both.
  • Slim form factor - Can be mounted in a rack alongside other IT gear, or zero –U mounted in the back
  • Nastaviteľný prah - Definície prahových úrovní (viac úrovní pre každý senzor, harmonogram, úrovne závažnosti) podľa vašich požiadaviek.
  Celkové náklady majiteľov
  • Dostupné z prehliadača - Používateľské rozhranie sa zobrazuje v prehliadači. Poskytuje rýchly prístup z akéhokoľvek miesta v zabezpečenej sieti.
  Dostupnosť
  • Environmentálne monitorovanie - Ochrana zariadenia pred zlyhaním spôsobeným celým radom možných vplyvov okolitého prostredia.
  • Vzdialená výbava na reštart - Obmedzuje vysielanie technikov na vzdialené miesta.
  • Reduce Cabling - Features wireless sensors to reduce the clutter and expense of cabling.
  • Notifikácia porúch - Oznamovanie udalostí v reálnom čase minimalizuje čas odozvy na kritické situácie týkajúce sa fyzickej infraštruktúry. Umožňuje správcom IT skrátiť stredný čas opráv, zvýšiť efektivitu a maximalizovať čas chodu.
  • Monitorovanie prístupu - Detekcia vstupu neoprávnených osôb dverovým spínačom.
  Možnosť riadenia
  • Easy Integration - Integrates with APC racks, NetBotz sensors, and Data Center Expert for easy deployment, configuration, and management.
  • Kompatibilný so systémom riadenia podniku - Zasielaním správ SNMP prostredníctvom rozhrania PowerNet MIB môžete sprístupniť informácie o jednotke UPS v preferovanom podnikovom systéme správy cez SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3
  • Integrované s expertom pre dátové centrá StruxureWare - IT kompatibilný, škálovateľný monitorovací prístupový systém, ktorý zhromažďuje, organizuje a distribuuje kritické výstrahy, videozáznamy sledovacích kamier a ďalšie kľúčové informácie a poskytuje zjednotený pohľad na komplexné prostredie fyzickej infraštruktúry z ktoréhokoľvek miesta v sieti
  Ochrana
  • Bezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.
  marketing features
  • Kódovanie - Pomáha zaisťovať účinné riadenie prístupu a integritu pre prehliadač SSL a sekcie SSH.