Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Výpočty a kalkulácie

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
 • Výhody

  Pohodlie

  • Základné údaje - Základné údaje vám umožňujú lepšie pochopiť vašu súčasnú situáciu a posúdiť mieru zlepšenia vďaka využitiu infraštruktúry a zmien v energetickej účinnosti.
  • Prispôsobená hodnotiaca správa - Poskytuje analýzu súčasného stavu infraštruktúry a odporúčania na zlepšenie, umožňujúc vám vyvinúť a realizovať krátkodobé a dlhodobé plány v oblasti riadenia energie a infraštruktúry.
  • Odborníci na správu energie v dátovom stredisku - Analýza vypracovaná odborníkmi na správu energie v dátovom stredisku, ktorí spájajú svoje znalosti osvedčených postupov používaných v odbore s praktickými skúsenosťami v dátových strediskách a zostavujú odporúčania, ktorých výsledkom bude lepšia prevádzka a vyššia energetická účinnosť, ale aj nižšie náklady na energiu.
  • Vrátane nákladov na prácu a cestovných výdavkov - Cestovné náklady a náklady na prácu sú zahrnuté do väčšiny zmlúv o poskytovaní servisu. Podrobné informácie nájdete vo vyhlásení o servisných prácach.
  • On-line zbieranie údajov - Zber údajov vykonávaný servisnými pracovníkmi, ktorí sa zameriavajú na problémy so správou energie v dátovom stredisku
  • Diagnostika dodávateľa - Získajte objektívne posúdenie a analýzu s prehľadom možných riešení bez závislosti na konkrétnych dodávateľoch.

  Plánovanie

  • Základné údaje - Základné údaje vám umožňujú lepšie pochopiť vašu súčasnú situáciu a posúdiť mieru zlepšenia vďaka využitiu infraštruktúry a zmien v energetickej účinnosti.
  • Prispôsobená správa - Všetky hodnotiace služby vám ponúkajú prispôsobené správy, ktoré môžu obsahovať: (1) požiadavky napájania a chladenia na podporu súčasnej záťaže, (2) teplotné zobrazenie, (3) počítačové výkresy, (4) opisy obmedzení a (5) odporúčania na zvýšenie účinnosti a kapacity. Správa poskytuje informácie, ktoré potrebujete na navrhnutie zariadenia s ohľadom na optimálnu výkonnosť, predĺženie životnosti vášho vybavenia a zaistenie najvyššej úrovne dostupnosti siete.
  • Diagnostika dodávateľa - Získajte objektívne posúdenie a analýzu s prehľadom možných riešení bez závislosti na konkrétnych dodávateľoch.

  Gallery