Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Data Center Expert

Na dodávateľovi nezávislý, škálovateľný monitorovací systém, ktorý zhromažďuje, organizuje a distribuuje kritické výstrahy, videozáznamy sledovacích kamier a ďalšie kľúčové informácie a poskytuje z...

Centralizovaná správa infraštruktúry dátového strediska

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Data Center Expert
  • Vlastnosti

    StruxureWare Data Center Expert poskytuje organizáciám efektívny spôsob ako monitorovať ich fyzickú infraštruktúru od rôznych dodávateľov naprieč celou spoločnosťou: napájanie, chladenie, zabezpečenie a prostredie. Monitorovanie v reálnom čase, používateľom definované správy a grafy a okamžité upozorňovanie na poruchy a eskalácie umožňujú rýchle stanovenie a riešenie záležitostí kritickej infraštruktúry, ktoré môžu negatívne ovplyvniť dostupnosť IT systému. Centralizovaná úschovňa kritických informácií je odkiaľkoľvek prístupná pre viac používateľov na sieti a vytvára tak konsolidovaný pohľad na fyzickú infraštruktúru. Platformy sa môžu rozširovať podľa meniacich sa obchodných potrieb prostredníctvom doplnkových licencií na zariadenia a rozšírenie dohľadu, správy kapacít a výmeny riadiacich modulov a na základe integrácie s riadicimi systémami budov.

    Výhody

    Agilnosť:Mapovanie používateľov - Vlastné pozadie rozhrania, jedinečné priraditeľné ikony a umiestnenie zariadení pretiahnutím pomocou myši uľahčuje určenie problematických zariadení na prvý pohľad a minimalizuje výpadky, chyby a náklady.Hromadná aktualizácia firmvéru - Skráťte čas potrebný na nastavenie a obmedzte zložitosť spravovaných zariadení prostredníctvom súbežnej aktualizácie firmvéru na viacerých zariadeniach APC.Hromadná konfigurácia - Poskytuje možnosť prehľadnej hromadnej konfigurácie, ktorá používateľom umožňuje vytvárať, ukladať a posielať konfigurácie alebo konkrétne nastavenia zariadení do podobných APC zariadení prostredníctvom karty na správu siete.Automatické zisťovanie - Skracuje čas potrebný na inštaláciu a nasadenie fyzickej infraštruktúry pomocou automatickej detekcie zariadení v sieti, ktoré je možné spravovať.Privátna sieť - Znížte počet IP adries potrebných vo verejnej sieti na správu zariadení tým, že ich umiestnite do izolovanej zabezpečenej siete.DostupnosťCentralizovaná poplachová schránka - K historickým výstrahám z niekoľkých zariadení je možné pristupovať prostredníctvom jednej centrálnej databázy. Výstrahy môžete zoradiť podľa typu, dátumu, zariadení či skupiny zariadení.Používateľské správy - Vytvárajte, ukladajte a plánujte používateľom definované správy na jednoduchý zber, distribúciu a analýzu dát.Grafická analýza trendov - Prístup k aktuálnym alebo historických údajom každého zariadenia alebo skupiny zariadení. Viaceré dátové body, kreslené alebo v grafe, v logickej korelácii na vizualizáciu možných nebezpečných trendov.Lokalizované používateľské rozhranie - Ponúka lokalizované používateľské rozhrania vrátane výstrah a ich opisov v 10 jazykochIntegrované zálohovanie dát - StruxureWare Data Center Expert sa dodáva s interným úložiskom pre dáta a video. Dodatočné úložisko je možné ľahko sprístupniť využitím vstavanej podpory pre sieťový úložiskový server na dlhodobé uloženie a archiváciu.Možnosť riadeniaMulti-vendor device support - Rozsiahla podpora pre viacerých dodávateľov na monitorovanie zosieťovaných zariadení SNMP. Zviditeľnite existujúce zariadenia SNMP prostredníctvom oznamovania prahových alarmov, určovania dátových trendov a zjednodušenia budúceho rozširovania.Notifikácia porúch - Oznamovanie udalostí v reálnom čase minimalizuje čas odozvy na kritické situácie týkajúce sa fyzickej infraštruktúry. Umožňuje správcom IT skrátiť stredný čas opráv, zvýšiť efektivitu a maximalizovať čas chodu.Monitorovanie v reálnom čase - Zlepšite viditeľnosť celej infraštruktúry prostredníctvom centralizovaného monitorovania zariadení v reálnom čase a oznamovania alarmov a udalostí s cieľom rýchleho vyhodnotenia prebiehajúcich udalostí.Centralizované riadenie - Zjednodušte správu infraštruktúry dátového strediska použitím centralizovaného inventára, ktorý je prístupný všade na sieti cez výkonnú aplikáciu konzoly s jednoduchou obsluhou.Alarmové filtre - Prispôsobte si používateľské rozhranie na zobrazovanie zariadení v kritickom, výstražnom alebo normálnom stave.Free text search - Rýchlo vyhľadajte zariadenia a výstrahy v poli na neobmedzené vyhľadávanie.NMS integrácia - Informačné správy SNMP integrované do systému riadenia podniku (Enterprise Management System) umožňujú používateľom zobrazovať výstrahy generované zariadeniami, ktoré sú pod správou aplikácie StruxureWare Data Center Expert.Unified console - Upraviteľná klientská aplikácia Windows a Linux umožňuje okamžitý prístup k aplikácii StruxureWare Data Center Expert z akéhokoľvek miesta v sieti.OchranaPodpora vzdialeného monitorovania - Webová služba, ktorá funguje ako ďalší pár očí sledujúci zdravotný stav fyzickej infraštruktúry spoločnosti. Skúsení odborníci pracujú nonstop, poskytujú 24-hodinové monitorovanie a pomôžu pri diagnostikovaní problémov skôr, ako sa stanú kriticky závažnými.Encrypted communications - 128-bitová šifrovaná komunikácia SSL medzi klientom a serverom a tiež šifrované ID používateľa a heslá uložené na serveri na zvýšenú ochranu vašich zdrojovPrispôsobiteľný prístup používateľa - Zadefinujte používateľský prístup a možnosti zobrazovania náhľadu pre jednotlivé skupiny. Určite prístup k zariadeniam pomocou obmedzenia počtu účtov zriadených správcom. Ďalší prístup používateľov je možné spravovať pomocou vstavanej podpory pre LDAP a Active Directory.PrispôsobiteľnosťWebová služba API - Ponúka možnosť integrácie dát a udalostí InfraStruXure Central do existujúcich aplikácií a nástrojov IT, ktoré podporujú volanie webových služieb.Rozšíriteľná architektúra - Dostupné licenčné kľúče pre aplikácie a pracoviská rozširujú možnosti platformy a umožňujú jej, aby svojim rastom zodpovedala vzostupným požiadavkám vášho podnikania.Integrates with StruxureWare Management applications - Dosiahnutie integrovanej energetickej účinnosti, prediktívneho plánovania a prevádzky dátového centra v reálnom čase prostredníctvom doplnkových aplikácií systému StruxureWare Data Center Operation.TCP výstupný modul pripojiteľný na Modbus - Integruje dáta a vyberá udalosti zo zariadení pod správou aplikácie StruxureWare Data Center Expert do existujúcich systémov správy budovy v ethernetovej sieti.Doplnková monitorovacia aplikácia - Zlepšená viditeľnosť vašich kritických zariadení prostredníctvom správy hrozieb fyzických vplyvov na účely monitorovania a zaznamenávania všetkých činností v zabezpečených priestoroch. Centralizovaná úschovňa umožňuje používateľovi prezerať, vyhľadávať a označovať sledované udalosti na budúce využitie.
Porovnať produkty: /