Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Smart-UPS On-Line

On-line ochrana napájania s vysokou hustotou, dvojitou konverziou a možnosťou prispôsobovania počas prevádzky

Univerzálne jednotky UPS pre najproblematickejšie podmienky v oblasti napájania na celom svete.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Smart-UPS On-Line schneider.label On-line ochrana napájania s vysokou hustotou, dvojitou konverziou a možnosťou prispôsobovania počas prevádzky
 • Vlastnosti

  Zariadenie Smart-UPS On-Line zaisťuje ochranu napájania on-line s vysokou hustotou a skutočným dvojitým prevodom pre servery, hlasové a dátové siete, lekárske prístroje a menej náročné priemyselné aplikácie. Zariadenie Smart-UPS On-Line dokáže podporovať záťaže od 1 do 20 kVA vo flexibilnej konfigurácii veže alebo stojana a je k dispozícii v rozsahu 2U až 12U. Najnovšie zariadenia s výkonom 15 a 20 kVA rozširujúce tento produktový rad umožňuje podporovať výkonovo náročné servery blade alebo stojany s vysokou záťažou. Ak sa požiadavky na čas chodu kritických systémov pohybujú v hodinách (nie minútach), je možné zariadenia Smart-UPS On-Line nakonfigurovať s dodatočnými súpravami batérií, ktoré splnia náročné požiadavky na čas chodu. Dodávaný softvér na správu PowerChute zaisťuje automatické a spoľahlivé ukončenie sieťových operačných systémov. Všetky modely od 5 kVA sa dodávajú s integrovanou kartou správy siete na vzdialenú správu. (Karta je voliteľným príslušenstvom pre modely s výkonom pod 5 kVA.) Kompletná rada zariadení Smart-UPS On-Line ponúka zákazníkom výhody v prostredí s problematickým napájaním, vrátane širokých možností vstupného napätia, extrémne presnej regulácie výstupného napätia, regulácie frekvencie, interného premostenia a korekcie vstupného účinníka.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Automatické interné premostenie - Dodáva napájanie pre pripojené zariadenia v prípade poruchy alebo preťaženia jednotky UPS.
  • Automatické reštartovanie zariadení po vypnutí UPS - Automaticky spúšťa pripojené zariadenia pri obnovení napájania.
  • Batérie, ktoré je možné vymeniť za chodu - Poskytuje čisté a nepretržité napájanie chránených zariadení počas výmeny batérií
  • Inteligentné riadenie batérie - Maximalizuje životnosť, spoľahlivosť a výkon batérie prostredníctvom inteligentného presného nabíjania.
  • Škálovateľný čas prevádzky - V prípade potreby umožňuje rýchlo zvýšiť požadovaný čas chodu.

  Možnosť riadenia

  • Kompatibilita s nástrojom InfraStruXure Manager - Umožňuje centralizovanú správu pomocou nástroja APC InfraStruXure Manager.
  • Stavové indikátory LED - Vizuálne indikátory umožňujú rýchly prehľad o stave jednotky a napájania.
  • Spravovateľné cez sieť - Poskytuje vzdialenú správu napájania zdrojov UPS cez sieť.
  • Sériová konektivita - Zabezpečuje správu zdroja UPS cez sériový port.
  • SmartSlot - Možnosť nastavenia funkcií jednotky UPS pomocou kariet na správu.

  Prispôsobiteľnosť

  • Bleskovo aktualizovateľný firmvér - Aktualizácie firmvéru sa inštalujú na diaľku cez server FTP.
  • Externé batérie typu plug and play - Poskytuje čisté a nepretržité napájanie všetkých zariadení a predlžuje čas chodu jednotky UPS.
  • Zameniteľné verzie stojan/veža - Chráni počiatočnú investíciu do zariadenia UPS pre prípad prechodu zo samostatných zariadení na stojanovú architektúru.

  Prevádzkyschopnosť

  • Počuteľné alarmy - Oznamuje zmeny napájania a podmienok napájania cez UPS
  • Automatický autotest - Pravidelné vlastné testovanie batérie zaisťuje včasné rozpoznanie nevyhnutnej výmeny batérie.
  • Oznámenie o odpojení batérie - Vydáva výstražný signál, ak nie je k dispozícii batéria ako záložný zdroj napájania.
  • Prediktívne upozornenie na poruchu - Poskytuje analýzu problémov s včasným varovaním, čo umožňuje proaktívnu výmenu súčiastok.
  • Batérie vymeniteľné používateľom - Zvyšuje prevádzkovú dostupnosť vďaka tomu, že vyškolený používateľ môže vykonať rozšírenie a výmenu batérií, a skrátiť tak stredný čas opravy (Mean Time to Repair - MTTR)

  Ochrana

  • Možnosť studeného štartu - Poskytuje prechodné napájanie z batérií, keď nie je k dispozícii sieťové napájanie.
  • Frekvenčná a napäťová stabilita - Poskytuje vyššiu dostupnosť aplikácií pomocou korekcie nesprávnej frekvencie bez vybíjania batérie.
  • Kompatibilné s generátorom - Zabezpečuje spoľahlivé a neprerušované napájanie chránených zariadení počas napájania z generátora.
  • Kompenzácia účinníka vstupného napájania - Minimalizuje náklady na inštaláciu vďaka možnosti použiť menšie generátory a kabeláž.
  • Stabilizácia napájania - Poskytuje ochranu pred prepätím pri rázovom prúde, špičkách, bleskoch a ďalších nepravidelnostiach v napájaní.

  Gallery