Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Uniflair WM

Nástenné jednotky určené do vonkajšieho prostredia na kritické aplikácie

Kompletné systémy s rýchlou inštaláciou, ktoré okamžite riešia potreby chladenia výpočtových a telekomunikačných prostredí

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Uniflair WM schneider.label Nástenné jednotky určené do vonkajšieho prostredia na kritické aplikácie
 • Vlastnosti

  Uniflair WM je úplne samostatná chladiaca jednotka, ktorá úplne odstraňuje potrebu vzdialeného tepelného výmenníka. Tieto jednotky sa vyznačujú rýchlym uvedením do prevádzky a vyžadujú len jednoduché elektrické zapojenie a montáž. Dodávajú sa v konfigurácii umožňujúcej voľné chladenie a dodávajú sa vybavené motorizovanými klapkami, ktoré zaisťujú chladenie IT priestorov pomocou vonkajšieho vzduchu.

  Výhody

  Pohodlie

  • Sebestačný - Jednotku je možné jednoducho a rýchlo inštalovať bez nutnosti inštalácie prívodov chladiacej kvapaliny alebo externých tepelných výmenníkov.

  Ekonomika

  • Priame voľné chladenie - Využíva vonkajší vzduch, ak jeho teplota môže pomôcť chladeniu.

  Možnosť riadenia

  • Systémy riadenia budov - Jednotky sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s najrozšírenejšími systémami správy budov vrátane protokolov BACnet a Modbus.

  Gallery