Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Uniflair SP

Delené jednotky a integrované systémy voľného chladenia na vonkajšie umiestnenia

Úspora priestoru, presné stropné chladenie

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Uniflair SP schneider.label Delené jednotky a integrované systémy voľného chladenia na vonkajšie umiestnenia
 • Vlastnosti

  Jednotky Uniflair SP sú delené, výparník a kondenzátor sa inštalujú samostatne. Výparníková jednotka je určená na montáž na strop alebo stenu a kondenzátor sa umiestňuje v exteriéri. K elektrickému panelu, mechanickým súčiastkam a ventilátorom existuje samostatný prístup, ktorý uľahčuje servis. To znamená, že kalibráciu a servis je možné vykonávať bezpečne. Jednotky sú k dispozícii v konfigurácii umožňujúcej voľné chladenie. Pri aktivácii tejto funkcie je možné na chladenie prostredia IT využívať vonkajší vzduch.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Ovládač s aktívnou odozvou - Monitoruje a aktívne upravuje kapacitu chladenia na zaistenie optimálnych vstupných teplotných podmienok pre server. Ovládač s mikroprocesorom poskytuje vizuálny prehľad prevádzky a stavu jednotky.
  • Priame voľné chladenie - Využíva vonkajší vzduch, ak jeho teplota môže pomôcť chladeniu.
  • Dvojitý privádzaný výkon - (Voliteľný) Dvojitý zdroj napájania pre nadbytočný príkon
  • Skrutkové kompresory - Minimum pohyblivých častí pre lepšiu spoľahlivosť a dlhšiu životnosť.

  Možnosť riadenia

  • Integrácia systému správy budov - Pomocou zasielanie výstrah a dátových značiek umožňuje správu kritickej infraštruktúry v budove z jedného systému.
  • Mikroprocesorový ovládač - Zabezpečuje proaktívne riadenie a monitorovanie v reálnom čase pomocou štvorriadkového alfanumerického displeja s osemdesiatimi znakmi.
  • Sieťové rozhranie - Umožňuje riadenie pomocou pripojenia zariadenia priamo do siete s pridelenou IP adresou, vďaka čomu nebudete potrebovať server. Riadenie je dostupné pomocou internetového prehliadača, rozhrania Telnet alebo SSH. Hlásenia vás informujú o problémoch hneď, ako nastanú.

  Prevádzkyschopnosť

  • Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.
  • Monitorovanie služieb - Všetky monitorovacie zariadenie na jednotke umožňujú preventívnu údržbu a kontrolu stavu systému za prevádzky.

  Gallery