Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PowerLogic PM8000

Zjednodušuje kvalitu energie, maximalizuje univerzálnosť

Kompaktný, výkonný multimeter pre¬riadenie sieťových a¬nákladových aplikácií na¬vývodoch a¬citlivých spotrebičoch

PowerLogic PM8000
 • Vlastnosti

  Rad multimetrov PowerLogic PM8000 tvoria kompaktné, úsporné multi funkčné elektromery, ktoré pomáhajú zaistiť spoľahlivosť a¬efektivitu vašej energetickej infraštruktúry. Odhaľte a¬pochopte zložité podmienky kvality elektrickej energie. Zmerajte, pochopte a¬konajte na základe dôkladných údajov zhromaždených v¬celom energetickom systéme. Určený pre¬kľúčové body merania v¬celej vašej energetickej infraštruktúre, merací prístroj PowerLogic PM8000 má všestrannosť pri¬vykonávaní takmer každej práce, ktorú potrebujete na¬vykonanie merania, a¬to všade, kde¬ju potrebujete!

  Navštívte vstupnú stránku radu PowerLogic PM8000. Technológia postavená na¬technológii ION™ PowerLogic PM8000 bude tiež chrániť hodnotu vašej investície s¬jedinečnou schopnosťou prispôsobiť sa vašim potrebám dnes aj v¬budúcnosti.

  Charakteristiky
  • Meranie energie s¬vysokou presnosťou: IEC 62053-22 Trieda¬0.2S, IEC¬61557-12 PDM-S
  • Časová synchronizácia
  • Podpora viacerých taríf
  • WAGES podpora merania
  • Monitorovanie zhody PQ: IEC 61000-4-30 trieda¬S, IEC¬62586, EN¬50160, IEEE¬519
  • Možnosti analýzy PQ: detekcia poklesov¬&špičiek, zachytávanie priebehu, detekcia smeru rušenia, trendy a¬prognóza
  • Protokoly: Modbus, DNP3, IEC¬61850
  • Porty: RS-485, dual-port Ethernet, Ethernet-to-sériová brána
  • Grafický, farebný displej
  • Zabudované, prispôsobiteľné webové stránky


  Výhody

  • Zjednodušuje pochopenie kvality napájania a¬pomáha obsluhe vyhnúť sa prestojom a¬zabezpečuje vyššiu produktivitu a životnosť zariadení.
  • Okamžite zvyšuje kvalitu energie a¬výkonu na¬hodnoty akceptovateľné pre¬podporu vašich prevádzkových a¬udržateľných cieľov.
  • Rýchly prístup k¬včasným kritickým informáciám o¬energii, elektrickej sieti a¬správe aktív.
  • Podrobnejšie hlásenie zhody PQ a¬odborná úroveň kvality a¬analýza koreňových príčin.
  • Monitorovanie napájania, protokolovanie a¬prognózovanie, ktoré pomôžu zabezpečiť, aby váš elektrický systém zostal v¬rámci bezpečných prevádzkových tolerancií, aby sa predišlo riziku preťaženia, nevyváženosti alebo vysokému dopytu.
  • Zabezpečte energetickú účinnosť a¬optimalizáciu nákladov tým, že pochopíte, kde, kedy a¬ako sa energia spotrebúva, vykonáva sa subkalkulácia alebo sa rozdeľujú náklady na¬energiu s¬cieľom podporiť energeticky účinné prevádzkovanie, zníženie odberu v čase špičiek v¬oblasti odberu a¬výkonových faktorov a¬podporiť reakcie na dopyt alebo zmeny (TOU, RTP).
  • Maximalizujte využitie kapacity vykonaním podrobných štúdií zaťaženia, optimalizáciou obvodov a presnejším plánovaním expanzie infraštruktúry.
  • Jednoducho sa integruje s¬programom EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (predtým známy ako Expert na monitorovanie energie Power StruxureWare) alebo s¬inými systémami riadenia energie

  Aplikácie

  Ideálne pre¬aplikácie nízkeho až vysokého napätia v¬priemyselných zariadeniach, komerčných budovách, inžinierskych sieťach alebo v¬kritických energetických prostrediach.

  Gallery

  • Panel-mount PowerLogic PM8000 series meter showing summary screen
  • Rear view of the panel-mount PowerLogic PM8000 series meter
  • Panel-mount PowerLogic PM8000 series meter with 2 I/O extension modules
  • DIN rail-mount PowerLogic PM8000 series meter
  • DIN rail-mount PowerLogic PM8000 series meter with remote display (phasor screen)
  • DIN rail-mount PowerLogic PM8000 series meter with 4 I/O extension modules