Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

PowerLogic PM8000

Zjednodušuje kvalitu energie, maximalizuje univerzálnosť

Kompaktný, výkonný multimeter pre¬riadenie sieťových a¬nákladových aplikácií na¬vývodoch a¬citlivých spotrebičoch

PowerLogic PM8000
 • Vlastnosti

  Rad multimetrov PowerLogic PM8000 tvoria kompaktné, úsporné multi funkčné elektromery, ktoré pomáhajú zaistiť spoľahlivosť a¬efektivitu vašej energetickej infraštruktúry. Odhaľte a¬pochopte zložité podmienky kvality elektrickej energie. Zmerajte, pochopte a¬konajte na základe dôkladných údajov zhromaždených v¬celom energetickom systéme. Určený pre¬kľúčové body merania v¬celej vašej energetickej infraštruktúre, merací prístroj PowerLogic PM8000 má všestrannosť pri¬vykonávaní takmer každej práce, ktorú potrebujete na¬vykonanie merania, a¬to všade, kde¬ju potrebujete!

  Navštívte vstupnú stránku radu PowerLogic PM8000.

  Technológia postavená na¬technológii ION™ PowerLogic PM8000 bude tiež chrániť hodnotu vašej investície s¬jedinečnou schopnosťou prispôsobiť sa vašim potrebám dnes aj v¬budúcnosti.

  Charakteristiky
  • Meranie energie s¬vysokou presnosťou: IEC 62053-22 Trieda¬0.2S, IEC¬61557-12 PDM-S
  • Časová synchronizácia
  • Podpora viacerých taríf
  • WAGES podpora merania
  • Monitorovanie zhody PQ: IEC 61000-4-30 trieda¬S, IEC¬62586, EN¬50160, IEEE¬519
  • Možnosti analýzy PQ: detekcia poklesov¬&špičiek, zachytávanie priebehu, detekcia smeru rušenia, trendy a¬prognóza
  • Protokoly: Modbus, DNP3, IEC¬61850
  • Porty: RS-485, dual-port Ethernet, Ethernet-to-sériová brána
  • Grafický, farebný displej
  • Zabudované, prispôsobiteľné webové stránky

  Výhody

  • Zjednodušuje pochopenie kvality napájania a¬pomáha obsluhe vyhnúť sa prestojom a¬zabezpečuje vyššiu produktivitu a životnosť zariadení.
  • Okamžite zvyšuje kvalitu energie a¬výkonu na¬hodnoty akceptovateľné pre¬podporu vašich prevádzkových a¬udržateľných cieľov.
  • Rýchly prístup k¬včasným kritickým informáciám o¬energii, elektrickej sieti a¬správe aktív.
  • Podrobnejšie hlásenie zhody PQ a¬odborná úroveň kvality a¬analýza koreňových príčin.
  • Monitorovanie napájania, protokolovanie a¬prognózovanie, ktoré pomôžu zabezpečiť, aby váš elektrický systém zostal v¬rámci bezpečných prevádzkových tolerancií, aby sa predišlo riziku preťaženia, nevyváženosti alebo vysokému dopytu.
  • Zabezpečte energetickú účinnosť a¬optimalizáciu nákladov tým, že pochopíte, kde, kedy a¬ako sa energia spotrebúva, vykonáva sa subkalkulácia alebo sa rozdeľujú náklady na¬energiu s¬cieľom podporiť energeticky účinné prevádzkovanie, zníženie odberu v čase špičiek v¬oblasti odberu a¬výkonových faktorov a¬podporiť reakcie na dopyt alebo zmeny (TOU, RTP).
  • Maximalizujte využitie kapacity vykonaním podrobných štúdií zaťaženia, optimalizáciou obvodov a presnejším plánovaním expanzie infraštruktúry.
  • Jednoducho sa integruje s¬programom EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (predtým známy ako Expert na monitorovanie energie Power StruxureWare) alebo s¬inými systémami riadenia energie

  Aplikácie

  Ideálne pre¬aplikácie nízkeho až vysokého napätia v¬priemyselných zariadeniach, komerčných budovách, inžinierskych sieťach alebo v¬kritických energetických prostrediach.