Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Altivar Machine ATV340

Frekvenčné meniče pre¬vysoko výkonné stroje

Altivar Machine ATV340, frekvnečné meniče určené pre výrobcov strojov a¬ zariadení (OEM), ktorý navrhuje vysoko výkonné aplikácie pre¬trojfázové motory s¬alebo bez¬snímača od¬0,75 do¬75 kW (1 až¬100¬koní).

Altivar Machine ATV340
 • Vlastnosti

  Navrhnutý pre¬optimálnu inštaláciu, pohon Altivar Machine¬ATV340 ponúka špičkové riadenie aplikácií a¬pokročilé a¬ľahko integrované možnosti automatizácie. Jeho inovatívne funkcie robia z¬nich rozhodujúcu príležitosť pre¬výrobcov OEM, ktorí vstupujú - a reagujú na¬výzvy - éry inteligentného stroja. Pohony s¬variabilnými otáčkami Altivar Machine ATV340 ponúkajú najvyššiu automatizačnú schopnosť a¬vynikajúcu technológiu riadenia motora v¬kombinácii s¬jednoduchosťou. Altivar Machine ATV340 bol navrhnutý tak, aby maximalizoval výkonnosť stroja, znížil čas potrebný na¬zostavenie stroja a¬udržal produktivitu stroja.  Výhody

  Vynikajúci výkon stroja


  Výkonná dynamika a¬škálovateľnosť
  Zariadenie Altivar Machine 340 je výkonný pohon, ktorého cieľom je prispôsobiť schopnosti vášho motora s¬maximálnym výkonom krútiaceho momentu a¬rýchlosti. S¬optimalizovanou šírkou pásma až do¬400¬Hz je zariadenie Altivar Machine 340 navrhnutý pre¬dynamické aplikácie, ktoré môžu vyžadovať rýchlejšie zrýchlenie alebo spomaľovanie.
  • Frekvenčné meniče Altivar Machine¬340 sú vhodné pre¬vysoké preťaženie, prispôsobiteľné potrebám náročných aplikácií až do¬220% menovitého krútiaceho momentu.
  • Ak chcete splniť prispôsobivosť a¬škálovateľnosť vášho zariadenia, Altivar Machine 340 je kompatibilný so¬širokou škálou motorov, ako sú napríklad asynchrónne (IE2, IE3); synchrónny; reléové motory (IE4, IE5) pre¬rôzne aplikácie v uzavretých priestoroch; otvorená slučka.
  Bezprecedentná výkonnosť automatizácie
  Altivar Machine 340 prinesie vaše zariadenie na¬ďalšiu úroveň reakčnej doby automatizácie. Jeho schopnosti v¬reálnom čase dosahujú čo¬najlepšie možné riadenie stroja. Kombinácia minimálneho reakčného času aplikácie ATV340 (1ms pracovný cyklus) a¬konektivity Ethernet v¬reálnom čase, maximalizuje priepustnosť vášho stroja.

  Znížená doba návrhu stroja

  Altivar Machine 340 vám pomôže znížiť čas potrebný na  inžiniering v¬každej fáze procesu, takže váš stroj bude fungovať skôr.

  Zjednodušený inžiniering
  Altivar Machine 340 zaisťuje mnoho funkcií a¬funkcií, ktoré zjednodušujú dizajn stroja a¬znižujú inžiniering od¬výberu až po¬uvedenie do¬prevádzky.
  • Obohatená rozmanitosť rozhraní, početné vstupy/výstupy, protokol Multi Ethernet, PTI / PTO, vložený enkodér a¬viacnásobné rozhrania ponúkajú maximálnu flexibilitu v¬architektúre
  • Jednoduchá konfigurácia master slave, polohovací režim, integrované aplikačné funkcie uľahčujú a¬plnia aplikačnú výkonnosť pre¬zdvíhacie, manipulačné, materiálové a baliace stroje.
  Bezproblémová integrácia automatizácie
  Pripravené k¬použitiu knižníc aplikácií EcoStruxure, ktoré sú testované validované a¬zdokumentované (TVDA) v¬kombinácii so¬službami Ethernet dostupnými v¬systéme Altivar Machine 340, uľahčia dizajn vášho stroja a¬pomôžu výrazne skrátiť dobu návrhu.
  • Tlačidlo automatického ladenia ONE na¬identifikáciu motora umožňuje používateľom replikovať celý projekt rýchlym a¬bezproblémovým spôsobom, čo zaisťuje maximálnu produktivitu pri uvedení do¬prevádzky a pri¬výrobe.
  Trvalá prevádzka stroja

  Robustný dizajn pre¬dlhotrvajúcu prevádzku a¬spoľahlivý servis
  Altivar Machine 340 je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky na¬aplikácie v nepriaznivých podmienkach, ako sú vibrácie, nárazy a¬nevodivý prach a¬kde je potrebná vysoká teplotná odolnosť až do¬60°C.
  • V¬súlade s¬normou IEC60721-3-3 triedy 3C3 a¬3S3
  Chráňte ľudí a majetok pri zabezpečení kontinuity služieb
  Altivar Machine 340 vyhovuje normám bezpečnosti strojov a¬kybernetickej bezpečnosti, aby zabezpečil trvalú ochranu vašich ľudí a¬majetku
  • V¬súlade s¬bezpečnostnými normami EN ISO 13849-1 a¬EN-62061
  • Achilles úroveň 2¬certifikácia proti kybernetickým útokom
  Rýchle obnovenie stroja
  Stroj Altivar 340 udržuje váš stroj v¬prevádzke s¬minimálnymi prestojmi vďaka funkciám, ktoré zahŕňajú:
  • Služba na výmenu chybných zariadení (FDR) vďaka architektúre počítača EcoStruxure, výmena prístroja vykoná servisný technik iba dva jednoduché kroky. Jednoduchá výmena zariadenia vďaka pripojiteľným konektorom, montáž novej jednotky trvá menej ako tri minúty a konfigurácia jednotky sa automaticky stiahne z¬PLC.
  • Zaznamenávanie údajov a¬monitorovanie prostredníctvom lokálneho systému alebo vzdialené sledovanie prostredníctvom zabudovaného webového servera zabezpečuje, aby mali používatelia prístup k¬ľubovoľným údajom týkajúcim sa motorov alebo aplikácií kedykoľvek a kdekoľvek. Tieto informácie možno použiť na¬prediktívnu údržbu a¬zabránenie poruchám.

  Aplikácie

  Požiadavky na vysoký výkon a¬vynikajúce schopnosti automatizácie pre:
  • Baliace stroje,
  • Práca s materiálmi 
  • Manipulácia s materiálom,
  • Zdvíhacie segmenty stroja.