Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PacDrive3

Kompletné riešenie pre¬automatizáciu strojov s¬pohybovým centrom

-

PacDrive3
 • Vlastnosti

  PacDrive¬3 je založený na¬osvedčenej technológii logického pohybu, ktorá zjednocuje funkčnosť riadenia PLC, pohybu a¬robotiky na¬jednej hardvérovej platforme. Vďaka svojej centralizovanej systémovej architektúre je PacDrive¬3 ideálnym riešením pre¬riadenie širokej škály servo-riadených výrobných a¬baliacich strojov, rovnako ako zariadenia pre manipuláciu s¬materiálom a¬robotiku s¬použitím plne integrovaných programových štruktúr vyhovujúcich norme IEC¬61131-3. Viac ako¬80¬000 strojov na¬celom svete sú riadené PacDrive.
  • Jedna integrovaná, škálovateľná automatizačná platforma, škálovateľný výkon regulátora od¬0 do¬130 servopohonov osí robotov
  • Jedno riadiace riešenie pre¬pohyb, PLC logiku a¬komunikáciu; žiadny dodatočný a/alebo vlastný hardvér nevyžadovaný pre¬celý stroj (vrátane robotiky)
  • Jeden programovací nástroj/jeden program pre¬kompletný stroj, podľa IEC¬61131-3 kompatibilný s¬programovaním
  • Softvér je možné prenášať medzi platformami
  • Plne integrovaná komunikácia na¬báze Ethernet pomocou Sercos pre¬I/O, riadenie a¬bezpečnú komunikáciu
  • Otvorený systém, podporujúci iné zbernice a¬komunikáciu TCP/IP
  • Jedno z¬najflexibilnejších riešení pohonu s¬jednosmerným a¬multiaxisovým pohonom, skriňovými a¬tiež integrovanými servopohonmi
  • EcoStruxure Machine Expertné nástroje, ktoré podporujú inžiniersky proces vrátane programovania/parametrizácie bezpečnosti, uvedenia do¬prevádzky a¬diagnostiky
  • Zabudovaný bezpečnostný prístup s¬bezpečnostným logickým radičom, bezpečné vstupy/výstupy, bezpečné pohony a¬bezpečná komunikácia cez¬zbernicu Sercos Automation pre¬bezpečnostné riešenia až po¬SIL¬3, PL¬e (podľa IEC¬61508: 2010, EN/ISO¬13849: 2008)
  • Robotické riešenia (kinematické balíky vrátane pohonov, elektroniky a¬softvéru) až do¬IP¬65


  Výhody

  PacDrive¬3 je vaše automatizované riešenie pre¬rýchlejšie uvedenie na¬trh a¬maximálnu spoľahlivosť
  • Modulárna koncepcia programovania s¬rozsiahlymi knižnicami aplikačného softvéru pre¬menšie programovacie úsilie a¬vyššiu kvalitu softvéru (knižnice pre¬dodržiavanie štandardov PackML a¬Weihenstephan, rovnako ako knižnice FDA a¬PLCopen)
  • Centralizovaný výpočet všetkých polôh osí v¬riadiacej jednotke, regulátor umožňujúci zapnúť prechod z¬reálnych na¬virtuálne osi. Umožňuje testovanie pohybu/simuláciu bez¬ pohonov / motorov
  • Štandardná parametrizácia každej osi, konfigurácia jednotlivých pohonov vyžaduje iba vstupnú zotrvačnosť pre¬každé zaťaženie
  • Rýchla výmena prístroja: Elektronické typové štítky pre¬všetky servopohony/motory, detailná komunikácia s¬každou jednotkou/motorom pre¬automatickú parametrizáciu a¬replikáciu firmvéru (všetky dáta sú centrálne uložené v¬regulátore) a¬diagnostika
  • Rýchle uvedenie do¬prevádzky s¬automatickým snímaním Sercos po zmene konfigurácie/reštartu stroja: Riadiaca jednotka rozpozná všetky pripojené pohony/motory a¬môže ich automaticky aktivovať/deaktivovať na¬základe modulov pripojených k zariadeniu

  Gallery

  • Scalable controller performance for machines with 0 to 99 servo axes - as well as embedded robotics
  • Lexium 62 integrated servo motor multiaxis system components
  • PacDrive P4 delta robot are also available also with flat head design
  • Lexium 62 multi axis servo drive system for PacDrive
  • Stand alone servo drives from 0.4 and 7 kW for PacDrive based automation solutions