Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

SF

Vypínače vn do 40,5 kV

Vysokonapäťový istič do 40,5 kV

SF
 • Vlastnosti

  Rad ističov do 40,5 kV:
  • Pevný rozvádzač, ľavé alebo pravé VN pripojenie, bočný alebo čelný prevádzkový mechanizmus.
  • 3 mechanicky spojené oddelené stĺpy, zabudované do skrinky typu tesniaceho tlakového systému, obsahujúce nízkotlakový SF6 plyn.
  • Prevádzkový mechanizmus manuálne viazanej energie.
  • Menovitý prúd od 400 do 3150 A.
  • Skratový prúd od 12,5 do 40 kA
  • SF rad: istič so samostatnou ochrannou reťazou, zahrnujúcu VIP riadiacu jednotku, fungujúcu bez pomocného napájacieho zdroja

  Alternatíva:
  • Elektrický prevádzkový mechanizmus.
  • Podperný rám, vybavený valčekmi a podlahovými upevňovacími uholníkmi pre pevnú inštaláciu.
  • Blokovací kláves pre zablokovanie ističa v polohe otvorené.
  • Tlakový spínač.
  • 42-kolíkový NN konektor typu Harting.


  Výhody

  Prostriedky vyskúšanej a osvedčenej technológie Komplexný, vyskúšaný a osvedčený rad technologických ističov SF6. Sú ako kompaktné, tak spoľahlivé a sú schopné vyhovieť aj tým najnáročnejším aplikáciám. Výhody plynúce z viac než 35-ročných skúseností a sprievod značky Merlin Gerin na ceste, vedúcej k vášmu pokoju na duši.

  Aplikácie

  • Obsluha a ochrana sietí od 12 do 40,5 kV vo verejných, priemyselných alebo terciárnych rozvodoch.
  • Výroba alebo vypínanie všetkých typov kapacitného alebo indukčného prúdu