Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Altivar 61

Pohony pre čerpadlá a ventilátory 0,75 > 800 kW

Frekvenčný menič pre 3-fázové asynchrónne motory od 0,75 do 630 kW, pre HVAC aplikácie

Altivar 61
   • 43 products available

    DNV kits and shock absorbing mounts are not mandatory when the drive is integrated within a system already answering DNV requirements.

    • Najlepšia cena
     VW3A3101 Obrázok produktu Schneider Electric

     VW3A3101

     adaptér logického vstupu 115 V AC – pre ATV61/ATV71
    • Najlepšia cena
     VW3A9405 Obrázok produktu Schneider Electric

     VW3A9405

     sada ovl. karty ventilát. pre frekv. meniče ATV61/ATV71
    • Najlepšia cena
     VW3A9406 Obrázok produktu Schneider Electric

     VW3A9406

     sada ovl. karta s vent. - pre frekvenčný menič - ATV61/ATV71
    • Najlepšia cena
     VW3A9407 Obrázok produktu Schneider Electric

     VW3A9407

     sada ovl. karta s vent. - pre frekvenčný menič - ATV61/ATV71
    • Najlepšia cena
     VW3A9201 Obrázok produktu Schneider Electric

     VW3A9201

     sada pre montáž splňujúcu UL typ 1 - pre frekvenčný menič - ATV61/ATV71
    • Najlepšia cena
     VW3A9202 Obrázok produktu Schneider Electric

     VW3A9202

     sada pre montáž splňujúcu UL typ 1 - pre frekvenčný menič - ATV61/ATV71
    • Najlepšia cena
     VW3A9203 Obrázok produktu Schneider Electric

     VW3A9203

     sada pre montáž splňujúcu UL typ 1 - pre frekvenčný menič - ATV61/ATV71
    • Najlepšia cena
     VW3A9204 Obrázok produktu Schneider Electric

     VW3A9204

     sada pre montáž splňujúcu UL typ 1 - pre frekvenčný menič - ATV61/ATV71
    • Najlepšia cena
     VW3A9205 Obrázok produktu Schneider Electric

     VW3A9205

     sada pre montáž splňujúcu UL typ 1 - pre frekvenčný menič - ATV61/ATV71
    • Najlepšia cena
     VW3A9206 Obrázok produktu Schneider Electric

     VW3A9206

     sada pre montáž splňujúcu UL typ 1 - pre frekvenčný menič - ATV61/ATV71