Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Integrácia siete

Služby na migráciu, konsolidáciu a optimalizáciu zariadení IT a kabeláže v nových a existujúcich dátových strediskách, serverovniach a sieťových skriniach.

Move to a new data center system with ease and efficiency with the most effective system integration, custom Netbotz installation, cable infrastructure installation, and server migration.w data center system with ease and efficiency.
Integrácia siete Schneider Electric Služby na migráciu, konsolidáciu a optimalizáciu zariadení IT a kabeláže v nových a existujúcich dátových strediskách, serverovniach a sieťových skriniach.