Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.
 

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Zalesňovanie
 • Dovolenka
 • Znižovanie emisií
 • Teambuilding
 • Upratovanie

Podpora projektov zalesňovania

Stovky hektárov lesov denne sa vyklčujú, aby sa rozširovali oblasti na pestovanie a bývanie alebo sú nadmerne využívané, aby nám poskytli drevo. Mnohé organizácie organizujú projekty zalesňovania v najviac postihnutých regiónoch. Ak majú pozitívny ekologický vplyv (boj proti dezertifikácii, zosuvu terénu), ak zlepšujú biodiverzitu v regióne (výsadba ohrozených rastlinných druhov), prispievajte im svojimi darmi. Alebo pracujte u nich ako ekologický dobrovoľník.
 

Obmedzenie emisií počas dovolenky

Praktizujte ekologický cestovný ruch a uprednostňujte blízke strediská. Na mieste konzumujte miestne a sezónne výrobky. Cestujte vlakom a obmedzujte používanie motorizovaných vozidiel. Ak sa tomu nedá vyhnúť, tak to nepreháňajte s klimatizáciou. Uprednostňujte priame lety a v destinácií cestujte hromadnou dopravou.
 

Obmedzenie emisií počas dovolenky

Znižujte emisie skleníkových plynov tak, že budete konzumovať čo najviac sezónnych, miestnych výrobkov, ktoré majú ekologické označenie. Presúvajte sa peši, na bicykli či hromadnou dopravou. Kompenzujte emisie tak, že vytvoríte podmienky pre biodiverzitu u vás doma (vďaka jazierku, kvitnúcej lúke, vtáčím búdkam a pod.)
 

Organizovanie teambuildingov o biodiverzite

Organizujte teambuildingy na vašom pracovisku. Výsadba živých plotov a medonosných druhov na vonkajšom parkovisku, vysadenie zelene na fasáde alebo streche, vytvorenie zeleninovej záhrady na streche, výroba búdok a rozličných úkrytov, ktoré môžete umiestniť na budove vášho podniku. Všetky tieto aktivity pomôžu ochrane biodiverzity.
 

Organizovanie upratovania v blízkom okolí

So svojimi susedmi a za podpory miestnych orgánov zorganizujte veľké upratovanie svojej štvrte, kým sú konáre ešte bez listov a tráva nízka. Odpracte plastové tašky zo stromov a pozbierajte odpadky pozdĺž cesty, z okrajov riek a húštin. Vytrieďte ich a odneste ich na skládky. Ochránite tým zvieratá pred mnohými nebezpečenstvami.
 

 • Pravidelne si objednávajte balík biopotravín. Vďaka ohľaduplným výrobným technikám pestovania miestnych druhov a nepoužívaniu chemického hnojenia a pesticídov bráni biologické poľnohospodárstvo vyčerpaniu pôdy, obmedzuje znečistenie podzemných vôd a rešpektuje vedľajšie efekty pestovania (včely, dážďovky a pod.) a okolité ekosystémy. Okrem toho, často vyzdvihuje zabudnuté miestne odrody pre ich chuťové alebo výživové kvality: topinambury, staré druhy obilia, nevšedné jablká. Objednávať si balíčky biopotravín znamená prijať globálnu ekologickú filozofiu. Uistite sa, že ovocie a zelenina sú z miestnej a sezónnej (menej konzervácie a dopravy) výroby, a že ich balenie je obmedzené na minimum.
 • Podporujte biodiverzitu na mieste, kde pracujete. Sťahujete sa alebo prerábate? Nezabudnite pri tom čo najviac zohľadňovať okolitú prírodu (nezabudnite na prechody pre zvieratá, nechajte faunu a flóru osídliť vaše nádrže na dažďovú vodu a pod.). Zachovajte alebo zasaďte čo najviac stromov, rozmanitých kríkov, jazierok, či prielohov.

  Pokiaľ ide o budovu, jej konečnú úpravu a nábytok, vyberajte si ekologické materiály a výrobky, ktoré sú prírodné, trvalé, recyklovateľné a podľa možnosti miestneho pôvodu. Obmedzujte spotrebu neobnoviteľnej energie a tvorbu odpadkov. Znížite tým ekologickú stopu vášho podniku a zároveň zlepšíte pracovné prostredie, imidž vašej značky a obchodnú hodnotu miesta!

 • Nevyhadzujte odpadky na zem. Vyhadzovanie odpadkov do prírody vplýva na životné prostredie a často má preň ničivé následky. Niektoré odpadky škodia okamžite. Ohorkami a žuvačkami sa zvieratá, ktoré ich prehltnú, môžu otráviť alebo udusiť. Malé cicavce a obojživelníky sú uväznené vo fľašiach, kúsky rozbitého skla môžu zraniť väčšie zvieratá, alebo sklo môže pôsobiť ako lupa a spôsobiť požiar. Iné odpadky môžu mať dlhodobými vplyv. Plast sa rozkladá stovky rokov, pričom vypúšťa toxické látky, hromada smetí obsahuje ťažké kovy, ktoré prenikajú do pôdy a kontaminujú podzemné vody. Používajte verejné smetiaky a recyklujte všetko, čo sa recyklovať dá.
 • V domácnosti používajte ekologicky šetrné čistiace prostriedky. Dokonca aj po prečistení v čističke odpadových vôd obsahuje vypúšťaná voda značnú časť fosfátov, rozpúšťadiel, povrchovo aktívnych látok a iné chemické výrobky, ktoré sa nachádzajú v dnešných pracích prostriedkoch. Tieto zložky, často veľmi znečisťujúce, môžu mať vážne dôsledky na biodiverzitu. Najmä na vodné prostredie a na naše zdravie.

  Čo robiť? Vyberajte si pracie prostriedky s označením ekologické. Ešte lepšie by bolo používať kúsky prírodného mydla pri praní, mazľavé mydlo na čistenie dlážky, teplý ocot na odstraňovanie vodného kameňa, sódu bikarbónu (s octom alebo bez) na drhnutie bez poškriabania hrncov, na čistenie toaliet. A najmä, predchádzajte nadmerným dávkam. Majte radšej ľahkú ruku.

 • Vytvárajte prírodné útočiská pre biodiverzitu. Ako premeniť záhradu? Či už vašu, alebo školskú záhradu vašich detí či záhradu vášho podniku na prírodné útočisko pre biodiverzitu? Zakazujte používanie pesticídov a chemických hnojív. Nechajte v jednom rohu záhrady rásť rastliny spontánne a nekoste ho príliš skoro. Tým umožníte reprodukciu a diverzifikáciu rastlinných druhov, v ktorých sa ukrýva veľký počet zvierat. Založte si rybníček, zadovážte si uschnutý strom, ktorého dutiny privítajú jaskynné zvieratká, či hromadu polien a skál pre malé cicavce, obojživelníky a rozličné bezstavovce. Oživte si živý plot pôvodnými druhmi. Nezabudnite na medonosné rastliny, ktoré prilákajú veľa hmyzu.
 • Dážďovky
 • Pitná voda
 • Suveníry
 • Papier
 • Podpora

Ochraňujte dážďovky

Dážďovky sú nevyhnutným článkom potravinového reťazca. Neprestajne recyklujú organické látky, ako sú suché listy a iné rozkladajúce sa rastliny. Takto prispievajú k produkcii dobrého humusu a zaručujú úrodnosť pôdy. Kypria pôdu, čím sa obmedzuje premočenie a erózia pôdy počas silných dažďov a umožňuje koreňom dobre sa rozvíjať. Nepoužívajte chemické pesticídy a radšej zem obrábajte pomocou plečky.
 

Znižujte spotrebu pitnej vody

Pitnej vody je dosť pre všetkých, ale je zle prerozdelená a často zle spravovaná. V našich končinách používame pitnú vodu na všetko, často aj na umývanie áut. Aby ste šetrili pitnou vodou, môžete polievať rastliny dažďovou vodou, a to skôr podvečer (aby ste sa vyhli vyparovaniu) a zbierať úžitkovú vodu (vodu z umývania riadu, kúpeľa, sprchy) a použiť ju na splachovanie, umývanie dlážky a po filtrácii, aj na polievanie.
 

Nakupujte suveníry z dovoleniek zodpovedne

Bojkotujte všetko, čo je vyrobené z koralov, slonoviny, panciera korytnačky a iných ohrozených druhov. Niektoré predmety (kabelka z krokodílej kože, obrazy z krídel motýľov) môžu byť vyrobené zo zvierat chovaných v zajatí. Kupujte len tie, ktoré majú povolenie CITES. Týmto povolením nevyhnutným na prechod cez colnicu sa zaručuje, že ich predaj je povolený a neohrozuje biodiverzitu.
 

Znižujte spotrebu papiera a kartónu

Chráňte lesy, znižujte množstvo energie a vody používanej pri výrobe, ako aj vytvorený odpad. Dokumenty tlačte obojstranne, používajte druhú nepoužitú stranu pri písaní poznámok. Ak sa dá, vyberte si radšej recyklovaný papier alebo papier s označením FSC alebo PEFC (zošity, toaletné papiere), tkaninu (servítky, vreckovky, tašky) alebo to riešte online. Požičiavajte svoje knihy a recyklujte staré papiere a kartóny.
 

Podporujte združenia na ochranu prírody

Hlavným cieľom týchto združení je zastaviť degradáciu biodiverzity, prípadne zachovávať alebo obnovovať rovnováhu rozličných chránených biotopov. Monitorujú druhy, vytvárajú a spravujú prírodné rezervácie, obnovujú vzácne prostredia, a iné. Staňte sa členom týchto združení. Darujte im finančné prostriedky, kupujte si ich publikácie a výrobky. Dobrovoľne sa zúčastňujte na ich rekonštrukčných prácach.
 

 • Pre chov dobytka je potrebné mať k dispozícii pastviny alebo vyrábať krmivo, a teda mať veľké poľnohospodárske územia často na úkor lesov. Okrem toho je treba veľa vody a pesticídov na pestovanie krmív, čo spôsobuje vyčerpanie a znečisťovanie podzemných vôd. Navyše počas trávenia vytvárajú prežúvavce enormné množstvo metánu – jedného z najobávanejších skleníkových plynov – najmä ak sú kŕmené proteínovými plodinami, akou je napríklad sója. Koniec koncov, príliš veľa mäsa môže škodiť vášmu zdraviu (nadmerná hladina cholesterolu, rakovina, cukrovka a pod.). Niekoľkokrát do týždňa nahrádzajte mäso šošovicou, vajíčkami, syrmi, zeleninou alebo ovocím.
 • Na vidieku, ako aj v meste, dokáže osvetlenie ciest, ulíc a záhrad niektorým tvorom umožniť fungovať aj v noci. Ale umelé svetlo ruší mnohé iné druhy. Zvieratá, ktorých zrak je prispôsobený nočnému životu (sovy či potkany), majú problémy zbadať prekážky, korisť či svojich predátorov. Sťahovavé vtáky sú dezorientované. Nočné motýle krúžia okolo pouličných lámp až do vyčerpania. Samčie svätojánske mušky nedokážu zbadať svetelné signály samičiek a teda sa nemôžu rozmnožovať. Aby ste osvetlili vašu záhradu, terasu či schody pred dverami, vyberte si lampy, ktoré nie sú oslepujúce a smerujú dolu. A vypínajte ich hneď, ako vojdete dovnútra.
 • Podnikové reštaurácie, školské jedálne, jedálne v nemocniciach či domovoch dôchodcov. V kuchyniach závodného stravovania sa stravuje veľa ľudí. Presvedčte zodpovedné osoby vašej jedálne, aby si nechali dovážať bioprodukty miestnych výrobcov, aby podávali sezónne ovocie a zeleninu, znižovali porcie mäsa a rýb a nahrádzali ich pravidelne jedlami z obilnín, zeleniny, vajíčok, syrov a aby podávali zabudnuté odrody (topinambur, kŕmna repa...), znižovali a kompostovali nevyužiteľný odpad (ako sú šupy a vajíčkové škrupinky) a pod. Vyžaduje si to prispôsobenie zo strany kuchárov, ale bude to mať veľa pozitívnych vplyvov na biodiverzitu, vaše zdravie a rozvoj regiónu.
 • Zúčastnite sa na kampani „Sadíme stromy pre planétu”. Stromy poskytujú človeku potravu, palivo, stavebný materiál, vlákna a lieky. Ukrývajú aj veľký počet cicavcov, vtákov, bezstavovcov, machy, huby... Zachytávajú oxid uhličitý, vypúšťajú kyslík, zabraňujú erózii, zachovávajú vlhkosť pôdy, znižujú teplotu o niekoľko stupňov, zvyšujú úroveň vlhkosti vzduchu a zúčastňujú sa na zachovaní klimatickej rovnováhy. Ale hrozí im stále rastúce odlesňovanie. Aby ste bojovali proti zhubným následkom tohto odlesňovania, zúčastnite sa na kampani „Sadíme stromy pre planétu“, ktorú organizuje program OSN pre životné prostredie. Viac informácií nájdete tu.
 • Aby ste sa stali priaznivcom miestnej stravy, jedzte len potraviny vyrobené na mieste. Obmedzíte tak vypúšťanie CO2 do atmosféry počas prepravy (z dôvodu zmeny klímy spôsobenej zvyšovaním podielu skleníkových plynov existuje riziko zániku mnohých zvierat a rastlín) a podporíte tak výrobcov z vášho regiónu, ktorí pestujú alebo chovajú miestne druhy.

  Týka sa to, samozrejme aj spotreby sezónneho ovocia a zeleniny. Tie majú často lepšiu chuťovú kvalitu, najmä ak sú to bio výrobky, ako ich medzinárodné ekvivalenty (ktorých pestovanie si môže vyžadovať veľké množstvo hnojív a chemických pesticídov a veľmi znečisťuje dopravu), a neplatíte za zmenu kurzu!

 

Dokážeme to!

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!