Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Podpora projektov zalesňovania

Stovky hektárov lesov denne sa vyklčujú, aby sa rozširovali oblasti na pestovanie a bývanie alebo sú nadmerne využívané, aby nám poskytli drevo. Mnohé organizácie organizujú projekty zalesňovania v najviac postihnutých regiónoch. Ak majú pozitívny ekologický vplyv (boj proti dezertifikácii, zosuvu terénu), ak zlepšujú biodiverzitu v regióne (výsadba ohrozených rastlinných druhov), prispievajte im svojimi darmi. Alebo pracujte u nich ako ekologický dobrovoľník.

Ochraňujte dážďovky

Dážďovky sú nevyhnutným článkom potravinového reťazca. Neprestajne recyklujú organické látky, ako sú suché listy a iné rozkladajúce sa rastliny. Takto prispievajú k produkcii dobrého humusu a zaručujú úrodnosť pôdy. Kypria pôdu, čím sa obmedzuje premočenie a erózia pôdy počas silných dažďov a umožňuje koreňom dobre sa rozvíjať. Nepoužívajte chemické pesticídy a radšej zem obrábajte pomocou plečky.